správa/oznam

ZO sekretariátu  :   7.11.2014  o 15,oo sa uskutoční  Konferencia ObFZ  / zhodnocujúca/  v Rimavskej Sobote  .  Miesto:   Junior komplex  -kaviareň  / 100  m od autobusovej stanice  /. Pozvánky s programom   doručí ObFZ poštou.   7.11.2014  bude aj zasadnutie VV – ObFZ. 

ŠTK- G.Tóth 

30/14  Nariaďujeme odohrať MFZ   Sirk – Muráň  / dospelí/  na deň   1.11.2014 o 12,30 hod. Neúčasť zástupcu FK Muráň postupujeme na DK   

DK – P. Ďurík  

36/10/14  Levický Vladimír  1063075  FK Lubeník  2 MFZ  NP od 22.10.2014 podľa 46/2  /ČK/. FK zaplatí 10-€.

37/10/14  Laciak Ján 1183994 FK Lubeník zastavená činnosť NP do vyriešenia prípadu. Menovaný sa dostaví na zasadnutie DK 29.10.2014 o 16,oo.

38/10/14  Na deň 29.10.2014  o 16,oo predvolávame  R ObFZ  Ľ. Filepa a Petra Stanka z MFZ  Bátka – Lubeník. 

39/10/14  Černota Milan 1215031 FK Revúčka 4 MFZ NP od 22.10.2014 podľa 48/2a  / ČK/  FK zaplatí 10€.

40/10/14 Machata Slavomír  1242958 FK Jelšava  3 MFZ NP  od 22.10.2014 podľa 48/2a   ČK   FK zaplatí  10-€. Postup HR  - rieši KR. 

41/10/14  Kováčik Jozef 1264804  FK Jelšava  1 MFZ NP od 22.10.2014  5 ŽK . FK zaplatí 10-€. 

42/10/14 Feketevízi Ondrej 1178557  RSK Rimavská Seč  8 mesiacov NP od 22.10.2014 podľa 49/1f  FK zaplatí 10-€. 

43/10/14  RSK Rimavská Seč pokuta  85- €  za  /inzultácia/  v MFZ  Revúčka – Rimavská Seč dospelí    P   

44/10/14  RSK Rimavská Seč dospelí  1 MFZ  zastavená činnosť NP . FK MFZ odohrá ale ŠTK po skončení súťaže odpočíta – 3 body z výkonnostnej tabuľky.  FK zaplatí  10-€ poplatok.  / 43,44/10/14.

45/10/14  Ivanik Ján  R – ObFZ na základe KR zákaz činnosti od 15.10.2014  2 MFZ nep.  / Jelšava – Bátka/.  Poplatok rieši KR.

46/10/14  Hodoň Martin  R – ObFZ postup v MFZ  Revúčka – Rimavská Seč  postupujeme na riešenie KR ObFZ.

47/10/14  Neakceptovanie nariadenia ŠTK zo  dňa 15.10.2014 FK Muráň  neúčasť zástupcu na zasadnutí  22.10.2014  Pokuta  10+10 € podľa Rozpisu ObFZ.

KR- V.Parobek

Martin Hodoň R ObFZ-pozastavenie delegovania na 6 MFS (Revúčka-R.Seč) od 22.10.2014,poplatok 10eur bude stiahnutý v platbách za október.

Ján Ivanik R ObFZ poplatok za prejednanie 10 eur bude stiahnutý v platbách za október.

Zmena DL č.13-Kriak za Kovacsa(Lubenik-R.Seč)

 SIRK-MURÁŇ  8.kolo 1.11.2014 o 12:30 -  Platí pôvodná delegačka

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní po zverejnení ÚS ObFZ    

 

JUDr   Ján  Č i l í k   - predseda  ObFZ                              Ján   F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

 

 

 

 

Top