správa/oznam

ŠTK – KM   G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky M F S zo 14 a 15.. 10.2017  / Dospelí, dorast, žiaci/.

2/. FK Sirk  predloží do 24.10.2017  nepoškodený záznam z M F S Sirk – Revúčka dospelí hrané dňa 15.10.2017.

3/.  Do 24.10.2017 žiadame  písomné vyjadrenie od FK Sirk a FK Revúčka ohľadom NS a HNS divákov počas a po stretnutí  dospelých  Sirk – Revúčka   pod disc., následkami.   

4/. Na základe HK neplatiči  :  Kráľ, Radnovce, V. Blh, Hajnáčka  - postupujeme na  DK.  

DK – P. Ďurík 

8/10/17  Upozorňujeme FK  Kráľ, Hajnáčka, Radnovce, V.Blh  na dodržanie termínu pri uhrádzaní MZF a faktúr vystavených ObFZ.  Nedoplatky  pre ObFZ prosíme uhradiť  do 24.10.2017.

9/10/17  Dulák Šimon  1353788  FK Muráň  dorast   5 týždňov NP od 18.10.2017  podľa DP  49/2b -/kopnutie súpera v prerušenej hre/  FK uhradí 5 €.

10/10/17  Ziman Rastislav  1299765  FK Sirk 1 MFS NP od 18.10.2017  ČK po 2xŽK., podľa 37/3  .FK zaplatí 10-€.

11/10/17  DK žiada FK Sirk nahlásiť mená  divákov ktorí vulgárne urážali DO  v M F S  Sirk – Revúčka pod disc., následkami . Tiež meno diváka ktorý po stretnutí sa vyhrážal DO. Termín  do 24.10.2017 – písomne. 

TMK -  L. Danyi 

Školenie trénerov a doškolovací seminár trénerov aj v tomto roku organizuje TMK SsFZ Banská Bystrica. Podrobne rozpísané v ÚS – č. 13    2017-2018.

KR  - V. Parobek

Alex. Pataki  pri  výpočte  odmien september pre R ObFZ  2017   preplatok  15,50- €.    Cs. Rybár   15,50- €, nedoplatok  .  Vybaví KR.    

 

Proti rozhodnutiam  je možné podať odvolanie  podľa SP a PF a Rozpisu ObFZ.  

 

JUDr    Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ   v.r                    Ján   F o r g o n  sekretár ObFZ

Top