správa/oznam

Úradná správa č. 17, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 3.11.2023

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK žiada kluby neodohraných MFS 8.kola MŽ U12: FK Jesenské – FK obec Lubeník a FK Iskra Hnúšťa – MFK Revúca o nahlásenie náhradného termínu do 6.11. do 12:00 hod. V opačnom prípade komisia určí termín stretnutí najneskôr 10.11.2023.

1/2 ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou odohrať MFS 9.kola MŽ U12 TJ Ožďany – FK Jesenské  3.11. o 15:15 hod.

1/3 ObFZ RS pripravil pre kategóriu U19 II.ročník Zimného pohára o predsedu ObFZ. Stretnutia sa budú odohrávať na UT v Rimavskej Sobote. ObFZ bude znova nápomocné pri úhrade Fa za používanie hracej plochy, šatní, priestorov štadióna a na odmenách rozhodcov. Každé zúčastnené mužstvo odohrá šesť stretnutí na kvalitne pripravenej HP. Delegáciu rozhodcov bude mať na starosť KR ObFZ. Konečne umiestnené mužstvá budú odmenené vecnými cenami. Každé zúčastnené mužstvo zaplatí na sekretariátu štartovné vo výške 180.-€.  Propozície s vylosovaním budú odoslané mailom na kluby do 17.11.2023.                                                                                                                                                                                    Prihlásené futbalové kluby:

  1. MFK Revúca 
  2. FK Iskra Hnúšťa
  3. MŠK Rimavská Sobota U19
  4. MŠK Rimavská Sobota U17
  5. FK Jesenské
  6. FC 98 Hajnáčka
  7. FK Mesta Tornaľa

2. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

DK/13/2023 - 2024   

Nikolasz Karasz , 1362248  ( TJ - FK Veľký Blh ). DS – disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 16.10.2023 sa prerušuje počas zimnej prestávky, podľa čl. 17/8 DP.                                                               

DK/14/2023 - 2024   

Ivan Berky , 1233408  ( TJ – FK Veľký Blh). DS – disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 16.10.2023 sa prerušuje počas zimnej prestávky, podľa čl. 17/8 DP.                                                               

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

3/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

3/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

4. Informácie zo sekretariátu:

V prípade „DOČASNE POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“. Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese: fakturacia@futbalsfz.sk. Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top