správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Upozorňujeme FK na doplnenie súpisiek do jarnej časti súťažného ročníka 2014-2015  do  ISSF   Termín 22.03.2015

KM – M. Machyniak 

KM upozorňuje vedúcich družstiev a zodpovedných pracovníkov v systéme ISSF aby doplnili súpisky pre jarnú časť súťažného ročníka 2014-2015  do  1.4.2015  

TMK – L. Danyi 

Od  jarnej časti súťažného ročníka  2014-2015  bez     LICENCIE  UEFA  „C“/ tréner/ktorý nemá certifikát  vystavený SFZ  , UEFA „C“   nemôže vykonávať funkciu trénera  platí aj pre asistentov   v súťažiach ObFZ.   

 DK P- Ďurík 

Zasadnutie DK sa uskutoční 18.03.2015  o 15,oo .

 KR – V. Parobek 

Seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční v Muráni dňa 14.03.2015  v Informačnom centre  Muráň. Účasť je podmienená delegovaním  v jarnej časti súťažného ročníka 2014-2015 

Zo sekretariátu  :  - upozorňujeme FK že od 18.3.2015  odborné komisie  budú riešiť žiadosti podnety a odvolania len cez elektronickú podateľňu  ISSF.    Na základe pokynov ISSF a SFZ.  

 

JUDR  Ján Č i l í k   - predseda ObFZ        Ján F o r g o n  - sekretár  ObFZ

 

.       

Top