správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

  1.   Upozorňujeme FK Gemer  na dodržanie nariadenia  počet  usporiadateľskej služby  na MFS  10, členovia US musia mať reflexné vesty.  Ďalej na vybavenosť kabíny R a DZ. 
  2. Opätovne upozorňujeme FK na vypisovanie zápisov v systéme ISSF v dostatočnom časovom predstihu pred MFS  30 minút pred stretnutím zápis musí byť  pripravený.  Neakceptovanie pokynu postúpíme na riešenie na DK 

KM  - M. Machyniak  

1 . Dňom  7.04.2015 KM vyraďuje družstvo U-19  FK Gemer so súťaže ObFZ. Výsledky budú  kontumované v prospech súpera .  Mužstvá ktoré by mali hrať s FK Gemer U – 19 majú od 8.4.2015  voľno.  Prípad postupujeme na DK      

2. Kontumujeme MFS  U -19  Sirk – Radnovce 3:0  hostia na stretnutir nenastúpili. Prípad postupujeme na DK  

TMK – L. Danyi  

Súlade s plánom práce TMK SsFZ  usporiada medzioblastný futbalový turnaj ml. žiakov ročník  2003.

Poriadateľ turnaja  pre r. 2015   je ObFZ Lučenec. Termín  :  19.05.2015/utorok/.  Výber ObFZ odohrá prípravný zápas  4.05.2015  na štadióne MŠK R. Sobota o 15,oo. Nominácia bude v ÚS č. 30. 2014-2015. Tréneri  :  O. Bencsö  a ŠT. Vámoš.  Účasť nominovaných hráčov je povinná na základe Rozpisu ObFZ. 

KR – V. Parobek  

KR žiada  R, AR 1,AR 2 a DZ z MFZ    Lubeník – Kráľ dospelí  písomné vyjadrenie   o incidente ktorý sa udial  po MFS pri odchode DO z areálu  FK Obec Lubeník.  Písomné vyjadrenie žiadame  poslať formou e- mail :   vladoparobek@centrum.sk     do  13.04.2015 !!!

KR – DZ   

Upozorňujeme DZ ObFZ     aby do svojich správ uvádzali  všetko čo sa udeje pred počas a po stretnutí  pod následkami  pozastavenie delegovania  !!!   

DK   - P. Ďurík 

10/4/15  Bari Robert  1201683  Jesenské „B“   2 MFS  NP podľa 46/2  FK zaplatí 10-€.

11/4/15   FK Radnovce  dorast  pokuta 70-€ + 33 € pre ObFZ za nenastúpenie na MFS  Sirk – Radnovce  Podľa Rozpisu ObFZ  16/b. 

12/4/15  Fandák Zoltán 1197274 FK Jelšava  1 MFS NP od 8.4.2015   5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

13/4/15   Machata Slavomír  1242958 FK Jelšava  1 MFS NP  od 8.4.2015 5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

14/4/15   FK Radnovce dorast zastavená činnosť na 1 MFS  KM  po skončení súťaže odpočíta -3 body z výkonnostnej tabuľky.  FK zaplatí  5-€-   

15/4/15   Farkaš Karol ŠK Bátka  1172530  3 MFS NP od 8.4.2015  podľa 45/2a  FK zaplatí 10-€.  

 

JUDr   Ján   Č i l í k    - predseda    ObFZ          Ján   F o r g o n – sekretár ObFZ

Top