správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

1/.  Schvaľujeme výsledky 1. kola dospelých okrem MFS  Jesenské „B – Jelšava 

2/. Kontumujeme  MFS Jesenské „B“ – Jelšava   0:3  kont.,. Neoprávnený štart hráča  Albert Tibor 1134361  dňa 2.08.2014 . Prípad postupujeme na DK.

3/. MFS  Revúčka – Jesenské „B“ sa odohrá dňa 10.08.2014 UHČ dospelých, platí nariadenie ŠTK  z ÚS č. 2/ 2014-2015.

4/. MFS Sirk – Ožďany sa odohrá podľa vylosovania dňa 31.08.2014 podľa UHČ.

5/. Upozorňujeme FK ktoré nepredložili súpisky aby tak urobili do 12.08.2014 dorast a dospelých  poplatok za nesplnenie povinnosti bude započítaný do zbernej faktúry.  Neakceptovanie termínu 12.08.2014  postupujeme na DK. 

DK -  P. Ďurík 

01/08/2014  Albert Tibor č.r. 1134361  zastavená činnosti do vyriešenia prípadu , neoprávnený štart za FK Jesenské „B“  v MFS  Jesenské „B“ – Jelšava  dňa  2.08.2014 .  

02/08/2014   Uhrin Štefan   FK Jesenské „B“ kapitán mužstva v MFS  Jesenské „B“ – Jelšava  zákaz výkonu kapitána mužstva do vyriešenia prípadu. 

03/08/14   Oláh Karol nar. 4.7.1973  vedúci mužstva Jesenské „B“ zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva do vyriešenia prípadu. 

04/08/14   Uhrin Štefan nar. 26.06.1969  asistent  trénera FK Jesenské „B“ na zasadnutie DK predloží preukaz trénera alebo osvedčenie  o kvalifikácii termín do 13.08.2014.

KR  - V. Parobek  

Žiadame R  aby do  svojich záznamov uviedli platnosť, neplatnosť, nepredloženie a predloženie trénerských preukazov . Platí podľa rozpisu aj pre asistentov.    

TMK – L. Danyi 

TMK  na základe podaných prihlášok usporiada školenie trénerov pre súťaže ObFZ v roku 2014.  Na základe  pokynov ÚS č 2 /2014 -2015  žiadame FK aby svojich frekventantov nahlásili písomnou formou na ObFZ Rimavská Sobota.   

 

Dezider  B a l a j t h y   - podpredseda  ObFZ      Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ

Top