správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

  1.  Žiadame predložiť záznam /DVD/ z MFZ  Jesenské „B“- Lubeník  hrané dňa 11.4.2015  do 21.04.2015 pod disc., následkami.  .
  2.  S. Krahulec  HU v MFZ  Jesenské „B“ – Lubeník  /HNS/  postupujeme na DK  
  3.  Zmena  na poste predsedu  FK Sirk   :   od  1.4.2015  Cyril Halmo  č.t. : 0903295788, podpredseda  : Vladimír Sentandráši   

DK  - P. Ďurík  

16/4/15  Mike  Radosla  1264805 MFK Jelšava  4 MFS  NP od 15.04.2015 podľa 49/1a  FK zaplatí 10-€.

17/4/15  Lakatoš Dávid 1226730  FK Jesenské „B“   2 MFS  NP  od 15.04.2015 podľa 46/2   ČK po 2 ŽK  FK zaplatí  10-€. 

18/4/15    Bavala  Michal  1231778  FK  Klenovec  DK mení trest na podmienečný 2 MFS do 30.06.2015  FK zaplatí 10-€. 

19/4/15  Stanislav Krahulec nar. 1956  HU v MFS Jesenské „B“ – Lubeník  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie pri  Jesenské „B“  od 15.04.2015  do  vyriešenia prípadu. 

KR – V. Parobek 

KR prijala podnet od MFK Jelšava. Postup R – sťažnosť, v šetrení . 

Incident po  MFS  Lubeník – Kráľ   - postupuje KR na DK.        

Zo sekretariátu   :    Dávame do pozornosti FK  že dňom  1.7.2015  nadobúda účinnosť nový 

REGISTRAČNÝ  a PRESTUPOVÝ   poriadok  SFZ.       Materiál nájdete na stránkach  SFZ !!!   

-          Výsledky a tabuľky zo súťaží ObFZ ,SsFZ a SFZ nájdete na stránkach SFZ   futbalnet – súťaže ! 

 

JUDr   Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ              Ján  F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

 

Top