správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Nové kontakty  FK Sirk   e-mail :  ofksirkhalmo@post.sk  ,  FK Gemer :  ougemer@centrum.sk  

Upozorňujeme FK  dospelých že  29.kolo sa odohrá 1.05.2015  /piatok/   22.kolo  3.5.2015 /nedeľa/ a 30.kolo   8.05.2015 piatok  23.kolo   10.05.2015/nedeľa// podľa vylosovania.  

Upozorňujeme FK Klenovec a FK Gemer že MFZ  Klenovec – Gemer sa odohrá  8.5.2015  o 11.oo hod. 

Nariaďujeme zvýšiť US na 10 členov  pre mužstvo  FK Rimavská Seč od 28.4.2015  . Zoznam predloží HU  do kabíny R 20 minút pred MFZ. 

Kontumujeme MFZ    Rimavská Seč   - V. Teriakovce dospelí  0:3 kont., podľa SP čl. 100  písm „e“ a čl. 99  SP.    

KM – M. Machyniak  

Schvaľujeme výsledky  U-19    20. Kolo.  

KR-V.Parobek

Zmena DL.č 20   Jesenské,,B,,-Kráľ  Belan I. za Kriaka

DK   - P. Ď urík

27/4/15   Mike Radovan 1264805  FK Jelšava zmena trestu na podmienečný 2 MFZ do 30.06.2015  FK zaplatí 10-€. 

28/4/15  Lakatoš Albert 1323242  FK Radnovce  1 MFZ NP  od 28.04.2015 5 ŽK  FK 10 - €.   

29/4/15  Halmo Cyril 1096962  FK Sirk  1 MFZ NP  od 28.04.2014  5 ŽK  FK zaplatí 10-€. 

30/4/15  Kovalčík Pavol 1257164 1257164 FK Sirk  2 MFZ NP ČK  od 28.4.2015 podľa  46/2  FK zaplatí 5 €. 

31/4/15  FK Rimavská Seč dospelí  pokuta  85+10 €  Inzultácia DZ a hráča  podľa  Rozpisu  ObFZ  Rim  Sobota  7/b.

32/4/15   FK Rimavská Seč  pokuta  50-€ za nedostatočnú US  podľa  48/2 DP. 

33/4/15  FK Rimavská Seč dospelí zastavená činnosť nepodmienečne na 2 MFZ od 28.4. 2015FK MFZ odohrá ale po skončení súťažného ročníka ŠTK odpočíta -6 bodov z výkonnostnej tabuľky.  DP 50/2 

34/4/15  FK Rimavská Seč dospelí DK trestá uzatvorením ihriska na 2 MFZ. FK odohrá zápasy 15 km od obce Rimavská Seč  na schválenom ihrisku ŠTK. Prezident miesto nahlási sekretárovi ObFZ do 30.04.2015.   DP čl. 50. 

35/4/15   DK dáva návrh na VV ObFZ na vylúčenie RSK Rimavská Seč dospelých so súťaže podľa Rozpisu ObFZ  Rimavská Sobota a 7/d    a  SP  za dvojnásobnú inzultáciu v jednom súťažnom ročníku. 

36/4/15  Buša Gabriel  divák   v MFZ  FK Rimavská Seč – V. Teriakovce zákaz vstupu na MFZ FK Rimavská Seč na 24 mesiacov  FK zaplatí 10-€.  Podľa DP.    Zodpovedá FK od 28.4.2015. 

37/4/15  Buša Aladár člen obecnej romskej hliadky  divák na MFZ  R. Seč – V. Teriakovce  zákaz vstupu na FZ  kde  FK Rim. Seč hrá na 24 mesiacov.  FK zaplatí  10-€ podľa DP  50.  Zodpovedá FK od 28.4.2015 .  

38/4/15  Políček Milan 1358514  FK V. Teriakovce  DK na základe videozáznamu MFZ  Rim. Seč – V. Teriakovce  mení trest na  9 MFZ od 22.04.2015  podľa 49/2a DP.    

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS.  

Sekretariát  : 

Všetky platné predpisy/poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy/ SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách :  http://wwwfutbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html,       

http://wwwfutbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/poriadky.htmlhttp://www.futbal.sfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz/smernice.html,

http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html    

 

JUDr  Č i l í k  Ján     - predseda ObFZ              Ján  F o r g o n - sekretár

Top