správa/oznam

Úradná správa č. 37, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 28.6.2024

 1. ŠTK - predseda Adrian Koóš

1/1 ŠTK oznamuje, že v systéme ISSF bola vytvorená súťaž 7.liga dospelých ObFZ Rimavská Sobota a mládežnícke súťaže (U9, U11 a U15) pre nový súťažný ročník 2024/25. Prihlášky môžu kluby podávať výhradne prostredníctvom ISSF najneskôr do 21.7.2024 (do 23:55 hod.). Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

1/2 Dňa 4.7.2024 (štvrtok) sa od 16:30 hod. sa uskutoční Aktív klubov, v zasadačke MŠK Rimavská Sobota. Program Aktívu klubov aj s pozvánkami bol zaslaný emailovou poštou.

2. Disciplinárna komisia - Ing. Ľudovit Hrmo:

Disciplinárne sankcie ( DS ) prechádzajúce do jesennej časti súťažného ročníka 2024/2025: 

U 1362: Koloman Radič 1180448 (FC 98 Hajnáčka, VI. liga skupina D),  DS - 6 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 10.6.2024, s prerušením počas letnej prestávky podľa čl. 34/7 DP – od 10.6.2024 do 9.9.2024

U 1432: Kristóf Bosnyák 1247662 (FC 98 Hajnáčka, VI. liga skupina D),  DS - 2 súťažné stretnutia pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 49/2a DP, od 14.6.2024,  dve súťažné stretnutia v novom súťažnom ročníku 2024/2025

U 1433: Dezider Puška 1356207 (FC 98 Hajnáčka, VI. liga skupina D), DS - 2 súťažné stretnutia pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 49/2a DP, od 14.6.2024, ,  dve súťažné stretnutia v novom súťažnom ročníku 2024/2025

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ RS a LC organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Rimavskej Sobote (3 bloky) a Lučenci (3 bloky) v termíne od 22. augusta do 28. októbra 2024. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.07.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

3/2 Od 1.7.2022 je formou školenia možné absolvovať školenie „Grassroots leader – tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených RFZ/ObFZ. Všetky potrebné informácie nájdete TU: https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

3/3 Technicky úsek SFZ zverejnil knihu "Grassroots tréner detí". Publikácia je určená pre trénerov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 5 do 11 rokov. Kniha prepája teóriu s praxou a kladie dôraz na výchovu a celkový rozvoj osobnosti detí. V knihe nájdete 60 tréningových jednotiek, každý tréning obsahuje 5 častí s detailným popisom a nákresom (tzn. kniha obsahuje 300 cvičení / hier s nákresov a s popisom). Knihu je možné objednať na nsledujúcom odkaze: https://fanshop.futbalsfz.sk/produkt/kniha-grassroots-trener-deti

Správy zo sekretariátu:

Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali.

- v prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretar@obfzrs.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia.

- v prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušnej banky.

- v prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top