správa/oznam

ŠTK-  G. Tóth 

16/9  Upozorňujeme FK   Muráň  na zabezpečenie bezpečného odchodu z HP ku kabínam. / ohradiť/ Podľa vydaných pokynov zabezpečiť na MFS US  označenie členov US je povinné.  

17/9  FK  Revúčka zabezpečí osobitnú  šatňu aj pre dorastenecké družstvo pokiaľ hrá predzápas . 

KM  - M. Machyniak

KM povoľuje štart hráčom v kategorii žiakov 1. kolo bez RP pokiaľ hráč je zaevidovaný v systéme ISSF a čaká na RP.  Žiadosť predloží vedúci družstva pred MFS  rozhodcovi spolu s RP. 

Upozorňujeme FK  aby nahlasovali výsledky MFS podľa RS 2014-15  čl. 15 str. 11.  

DK – P. Ďurík  

01/09/14   Brindza Gabriel  1196292  FK V. Blh  5 MFS  NP  od 30.08.2014 podľa 1-2b. FK zaplatí 10-€. 

02/09/14    Matheidesz Ján  zdravotník FK V. Blh  nar. 28.09.1949   zákaz akejkoľvek funkcie pri mužstvách FK V. Blh do 30.10.2014.   FK zaplatí 10-€. 

03/09/14   Purgat Jakub  1327743 FK V. Teriakovce  1 MFS  NP od 30.08.2014 podľa 1-1a.  FK zaplatí  5 €. 

04/09/14  Ferko Vladimír  1098627 FK Jelšava  3 MFS  NP podľa 1-4a. FK zaplatí 10-€. 

05/09/14  DK upozorňuje FK Jesenské „B“  zabezpečenia techniky na MFS  elektronické vypisovanie zápisu o stretnutí v ISSF , pod disciplinárnymi následkami.  Zodpovední  T: Tóth – prezident FK a manažér  Uhrin Štefan.   

KR - V.Parobek

Zmena DL č.6  Belán O za Námešného(Sirk-VTeriakovce)

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS ObFZ

 

Dezider Balajthy  -  podpredseda ObFZ          Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

 

Top