správa/oznam

Zo zasadnutia  VV – ObFZ

VV – ObFZ zaraduje V. Parobeka na nominačnú listinu DZ ObFZ .

TMK ObFZ do 10.09.2014  podľa pokynov nahlási aktívnych trénerov do systému ISSF a vyžiada členské preukazy  na základe nahlásených  trénerov z FK. V prípade nejasnosti  FK sa môžu informovať u predsedu TMK L. Danyi  . 

VV – upozorňuje DZ ObFZ na dôsledne vypisovanie správy DS podľa vydaných pokynov a Rozpisu ObFZ  / kontrolná činnosť  HP, areálu/. Pokiaľ nedôjde k zlepšeniu  KR  úsek DZ  zastaví činnosť DZ. 

OK – predloží na septembrové zasadnutie  na schválenie VV,   Rokovací poriadok OK – zodp.  T. Tóth 

ŠTK – G.Tóth   

12/14   Schvaľujeme výsledky  3. kola

13/14  Upozorňujeme FK ktoré nemajú dokončené rozšírenie striedačiek  aby tak urobili do 31.08.2014 !!

DK – P. Ďurík

18/8/14   Gergely Szabolcs 1127117  FK Gemer  3 MFS NP  od 20.08.2014 podľa 1-6/1a.  FK zaplatí 10-€.

19/8/14   Lakatoš Dávid 1226730  Jesenské „B“  3 MFS NP  od 20.08.2014 podľa 1-6/1a  FK zaplatí 10€.

20/8/14  Albert  Tibor   1134361  Jesenské „B“  DK mení trest na podmienečný do 30.10.2014 FK zaplatí  5 €. 

21/ 8/14   Na zasadnutie DK  27.08.2014 o 16,oo  pozývame  prezidenta FK Jesenské  Tomáš Tóth  a manažéra  Jesenské „B“  Štefan Uhrín.  Účasť nutná  / opakovaná nefunkčnosť  techniky  na domácich MFS/  pod disciplinárnymi následkami. 

22/8/14   FC Radnovce  podmienečné uzatvorenie ihriska na 1 MFS  do 30.10.2014.  / inzultácia na dorasteneckom MFS/.

23/8/14   Divákov na MFS  Radnovce – Sirk  dorast  Boris Tamás  a Kökény  Antal  , zákaz vstupu do areálu FC  Radnovce počas MFS   do 30.06.2015.  Zodpovedný FC  Radnovce  / HU a manažér FC/ 

 

Dezider  B a l a j t h y  -   podpredseda   ObFZ          Ján  F o r g o n  - sekretár

                                                 

Top