správa/oznam

Predseda:

Andrea Dubovická  Šóšikova     č.t  :   0918913689   mail :  rk@obfzrs.sk

Členovia:

  • Hrmo  Ľudovít;  č.t.:  0918 733 771
  • Rukavica  Peter; č.t .:   0918 561 481

Dokumenty komisie
ŠTATÚT REVÍZNEJ KOMISIE
Top