správa/oznam

Výkonný výbor

Predseda   :  Mgr  Marian Petrok    č.t. :  0905 837809  mail:   predseda@obfzrs.sk

Adresa  :  Klokočova  732    Hnúšťa   98101 

Podpredseda :  Roman  Goldschmidt     č. t.  0905 527 420, mail : starosta@gmail.com  

                                                             Členovia  

TMK  -  Ladislav Danyi   č.t.   0917  906  032    mail :  tmk@obfzrs.sk

 KR  -   Vladimír  Parobek   č.t   09030554311  mail : kr@obfzrs.sk

 Člen            : Tomáš Tóth  /Hajnáčka/  č.t :  0905 914 117  mail : tomito1970@gmail.com

Člen  :  Gejza Tóth   /Jesenské/  č.t :  0918 560434   mail :     balintjozsikoncsik@gmail.com

Člen  :  Kooš  Adrian                      č.t.    0917650113    mai. : koos.adrian@zoznam.sk

                                                           Pracovník  SFZ  

Sekretár ObFZ (Matrikár):   Ivan  Ostrihoň     č.t.  0911  920 667   mail :  sekretar@obfzrs.sk


Účtovníčka zodpovedná za hospodárenie  :  Očenášová  Monika     ocenasovam@gmail.com

Top