správa/oznam

Predseda:

Danyi  Ladislav;  č.t.: 0911147920; e-mail:  tmk@obfzrs.sk

Členovia: 

  • Bencsö  Ondrej;    kontakt ISSF;    č.t.  0915 813885
  • Singlár Csaba; č.t. :  0907102741
  • Borbáš Tibor; č.t.    0905 754788

Dokumenty komisie
Top