správa/oznam

Predseda:

Kooš Adrian;   č.t: 0903 553 824;   e-mail : stk@obfzrs.sk

Podpredseda a úsek KM:

Rybár  Csaba ;  č.t. 0918 493 904; e-mail :  rybar.csaba@azet.sk

Členovia: 

  • Pataki Alexander;   č.t      0908 813 131 
  • Brndiar Ján;            č.t    :     0905 295 241

Dokumenty komisie
Štatút ŠTK RS
Top