správa/oznam

V dňoch 28.12.2020 až 10.1.2021 bude sekretár ObFZ na základe nariadenia SFZ čerpať dovolenku. Vaše prípadné podnety a žiadosti riešte telefonicky, príp. mailom. Od 11.1.2021 je sekretariát ObFZ funkčný v štandardnom režime.

 

S úctou                                           Richard Bálint
                                          sekretár ObFZ Rimavská Sobota
                                       Svätoplukova 22, 97901 Rimavská Sobota
                                         sekretar@obfzrs.sk, +421 905 768 069

Top