správa/oznam
logo_obfz.png
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C LICENCIE
 
Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ RS a LC organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Rimavskej Sobote (3 bloky) a Lučenci (3 bloky) v termíne od 22. augusta do 28. októbra 2024. Maximálny počet účastníkov je 24.
Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.07.2024. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia
 
Top