správa/oznam
Locsos.jpg

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 1.10.2023 nás vo veku 60 rokov opustil dlhoročný rozhodca a člen Komisie rozhodcov

Peter Lőcsös

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Petrom Lőcsösom bude na cintoríne v Rimavskej Sobote v piatok 27.10.2023 o 14.00 hod. 

 Česť jeho pamiatke !

Top