správa/oznam
Alexander_Šóšik.jpg

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej verejnosti, že navždy dotĺklo srdce nášmu priateľovi a nestorovi futbalu v Rimavskej Seči Alexandrovi Šóšikovi.

Česť jeho pamiatke!

Top