správa/oznam

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 15.1.2021 vo veku 65 rokov zomrel bývalý prezident FK Jesenské, člen výboru a verný fanúšik

Ing. Ladislav Figei

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 19.1.2021 o 13.00 hod. v miestnom cintoríne.  Zarmútenej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Top