správa/oznam

19.7.2019 sa v areáli FK HNÚŠŤA uskutočnil letný seminár rozhodcov a DZ spojený s fyzickými previerkami rozhodcov. Okrem fyzických previerok bolo hlavnou súčasťou seminára oboznámiť R a DZ výraznou novelizáciou pravidiel futbalu, ktorá platí od 1.7.2019. Tejto úlohy sa výborne  zhostil DZ SsFZ a člen komisie R ObFZ p. Peter Petrinec. Dúfame, že kvalitne pripravený seminár bol správnym vykročením do nového súťažného ročníku.

Top