správa/oznam

 Letný seminár R a DZ sa uskutoční na štadióne ISKRA HNÚŠŤA dňa 25.7.2020 od 10 00 hod. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Link na videotest a okruhy otázok sú uverejnené v tejto správe.Zároveň žiadame rozhodcov a DZ o nahlásenie prípadných záujemcov o rozšírenie našich radov, aby kontaktovali p. Parobeka príp. p.Petrinca.

Program seminára bol zverejnený v predchádzajúcej aktualite,testy z pravidiel futbalu a link na videotesty ( je si ich nutné stiahnuť do PC) sú zverejnené na tomto mieste.

Testy z pravidiel futbalu

Link na videotesty

 

Top