správa/oznam

 

Program LS a FP rozhodcov a DZ  ObFZ RS dňa 25.7.2020 na Štadióne FK Iskra Hnúšťa

9:45 -10:00   Prezentácia R a DZ Bálint

10:00-11:00 Fyzické previerky R-Bálint, Pokyny pre DZ-Petrinec

11:00-11:15  Zahájenie    LS R a DZ- Petrok,Parobek

11:15-12:30  Odborná prednáška R a DZ- Petrinec

12:30-13:00  Obed ,občerstvenie

13.00-14:00 Odborná prednáška R a DS Petrinec

14.15-15:00 Písomné testy Petrinec,Bálint

15:15-15:45  Videotest Petrinec,Bálint

16:00-16:45 Vyhodnotenie písomného testu,videotestu  Petrinec

17:00-17.45 Pokyny pre súťažný ročník 2020/2021 Parobek, Ostrihoň, Koóš, Machyniak

17:45- 18:05 Podpisovanie zmlúv o dobrovoľníckej činnosti v športe -Ostrihoň

18:05  Záver LS

18:10-19:40  Workschop  na prípravnom stretnutí  MFK Hnúšťa -Varga, Bán, Bozó, Kuzma, Izrael, príp. ďalší podľa výsledkov testov, videotestov -Petrinec, Parobek, Bálint

Opätovne upozorňujeme R a DZ, aby si u sekretár ObFZ aktualizovali svoje osobné údaje (bydlisko, číslo účtu, tel a mail. kontakt).

Top