správa/oznam

 Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne FAMILY v rekreačnom stredisku Kokava Línia 13 a 14.3. 2020. Žiadame R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti prispôsobili konaniu seminára. Link na videotest a okruhy otázok sú uverejnené v tejto správe Poplatok za spoluúčasť je stanovený na 10 eur. Poplatok žiadame uhradiť do 29.2.2020 na číslo účtu SK 38 0900 0000 0000 6893 7510. Poplatok za náhradný seminár bude  35+10 eur. Zároveň žiadame rozhodcov a DZ o nahlásenie prípadných záujemcov o rozšírenie našich radov, aby kontaktovali p. Parobeka príp. p.Petrinca.

Program seminára, testy z pravidiel futbalu a link na videotesty ( je si ich nutné stiahnuť do PC):

Testy z pravidiel futbalu

Link na videotesty

Program zimného seminára

 

 

 

 

Top