správa/oznam

ObFZ Rimavská Sobota v spolupráci s ObFZ Lučenec organizuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci/Rimavskej Sobote v termíne 15.08. – 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.08.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia

Žiadame záujemcov, aby prípadný záväzný záujem nahlásili sekretárovi ObFZ Ivanovi Ostrihoňovi t.č.0905 768 096 predsedovi TMK p. Ladislavovi Danyimu 0917 906 032, príp. mailom na sekretar@obfzrs.sk. 

Top