správa/oznam

Dávame do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie


Dávame Vám touto cestou na vedomie projekt DAJ COVID-U GÓL a poprosíme Vás o podporu a zdieľanie na sociálnych sieťach.
SFZ V RÁMCI PROJEKTU DAJ COVID-U GÓL VYZÝVA KLUBY A FANÚŠIKOV – NATOČTE VIDEÁ A POĎTE DO TOHO S NAMI!
Viac informácií nájdete na https://www.futbalsfz.sk/sfz-v-ramci-projektu-daj-covid-u-gol-vyzyva-kluby-a-fanusikov-natocte-videa-a-podte-do-toho-s-nami

Top