správa/oznam

Vážení zástupcovia športových klubov. 

Na stránkach www.nadaciaspp.sk a www.fondnapodporusportu.sk boli zverejnené výzvy pre amatérske športové kluby a organizácie. Výzvy sú zamerané na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19.  Výzvy a všetky potrebné informácie nájdete na nasledovných odkazoch:

Grantový program Športuj aj Ty!Grantový program Športuj aj Ty! // Nadácia SPP - Grantové programy (nadaciaspp.sk)

Výzva č. 2021/002 - Amatérske športové kluby a organizácie - Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19 | Fond na podporu športu (fondnapodporusportu.sk)

Top