správa/oznam

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 8.11.2021 vo veku 64 rokov zomrel hráč, tréner a dlhoročný funkcionár  FK Iskra Hnúšťa, verný fanúšik

Zdeněk Radič

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11.11.2021 o 14:00 hod. v miestnom cintoríne.  Zarmútenej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Top