správa/oznam

V mene Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota Vám želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2021.

Mgr. Marian Petrok- predseda ObFZ
Richard Bálint- sekretár ObFZ

Top