správa/oznam

1. Elektronické prihlášky do súťaží sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 20.6. – 15.7.2020. Prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých

2. Predpokladané začiatky súťaží v súťažnom ročníku 2020/21: 6. LIGA Dospelí- 15,16.8.2021, U19, U15-29.8.2021, U11-4.9.2021, U9-11.9.2021
,

3. ŠTK  vyzýva zástupcov FK, členov jednotlivých komisií, rozhodcov a delegátov, že svoje návrhy a pripomienky k Rozpisu súťaži môžu predložiť najneskôr do 17.7.2020, vrátane zmien štatutárnych zástupcov FK, adries a kontaktov.

Top