správa/oznam

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota. Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a partnerskými ObFZ  v rámci SsFZ Výkonný výbor ObFZ Rimavská Sobota formou hlasovania per rollam prijal jednomyseľne nasledovné rozhodnutia:

1. Rušia sa všetky súťaže ObFZ  Rimavská Sobota (dospelí, dorast, žiaci)  v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných regionálnych súťaží roč.2019/2020 sa anulujú

3. Z terajších oblastných súťaží pre nasledujúci roč.2020/2021 nikto nepostúpi do regionálnych súťaží, ani z regionálnych súťaží SsFZ nik nezostúpi.

Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ šport číslo jedna v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom, v záujme zdravia a života. ObFZ sa však po prípadnom zmiernení opatrení vlády bude snažiť vytvoriť priestor na organizáciu minimálne futbalových podujatí v kategóriách mládeže.

 

   S úctou

                      Mgr. Marian PETROK                                                                                                                                   Ing. Ivan OSTRIHOŇ
          predseda ObFZ Rimavská Sobota                                                                                                                  sekretár ObFZ Rimavská Sobota

Top