správa/oznam

SFZ vydal Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19. Celý manuál a usmernenie nájdete na tejto adrese: https://www.ssfz.sk/data/novinky/202109141/manual_usmernenie_organizacne_pokyny_pre_amatersky_futbal_final.pdf

Top