správa/oznam

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 18.11.2020 vo veku 63 rokov nečakane opustil manžel, otec, starý otec, výborný futbalista a kamarát

Pavel Medveď

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Pavlom Medveďom bude v Klenovci v piatok 20.11.2020 o 14.00 hod. v kostole ECAV, ktorý bude otvorený od 13.00 hod.

 Zarmútenej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Top