správa/oznam

Výsledky volieb do orgánov ObFZ Rimavská Sobota na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025:

 

Predseda ObFZ a predsedu VV ObFZ:

 • Mgr. Marian Petrok

 

Výkonný výbor:

 • Gejza Tóth
 • Ján Hyžnaj
 • Adrian Koóš
 • Tomáš Tóth
 • Ondrej Bencső (predseda TMK)
 • Ing. Martin Konček (predseda KR)

 

Predseda Disciplinárnej komisie:

 • Ing. Ľudovít Hrmo

 

Predseda Odvolacej komisie:

 • Vladimír Parobek

 

Delegáti konferencie SsFZ zastupujúci ObFZ Rimavská Sobota:

 • Mgr. Marian Petrok
 • Adrian Koóš
 • Ondrej Bencső
 • Vladimír Parobek (náhradník)

 

Delegáti konferencie SsFZ zastupujúci futbalové kluby územne prislúchajúce k ObFZ Rimavská Sobota:

 • Ing. Ondrej Václavík (MŠK Rimavská Sobota)
 • Peter Rukavica (MŠK Tisovec)
 • Ivan Poprocký (FC 98 Hajnáčka)
 • Alexander Pataki (FK Jesenské - náhradník)
Top