správa/oznam

Priatelia športu a futbalu.

Dnes sa dožíva významného životného jubilea 70 rokov dlhoročný rozhodca, delegát súťaží ObFZ a SsFZ, funkcionár ObFZ Rimavská Sobota, SsFZ, SFZ a v súčastnosti predseda OZTK pán. Dezider BALAJTHY.Dežko, chceme Ti poďakovať za dlhoročné vynaložené nezištné úsilie a veľa energie a času v prospech rozvoja športu a futbalu v našom regióne a zaželať Ti v mene ObFZ Rimavská Sobota, ako aj širokej športovej rodiny mnoho ďalších rokov v zdraví a pohode.

Top