správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth

1/. Podanie Bastav Revúčka  na ŠTK ohľadom  vzájomnej dohody MFS  Revúčka – Gemer   a a Revúčka – Klenovec  ŠTK bude akceptovať po novom podaní / vyjadriť sa musia aj FK Gemer a FK Klenovec cez systém ISSF/  .

2/ Kontrola HP   Radnovce sa  uskutoční dňa 14.05.2016  ako aj kontrola pripravenosti  HP ŠK Bátka NHP pri ZŠ Bátka .   Podľa nariadenia  ŠTK  a KM .  FK Radnovce a ŠK Bátka na zasadnutie ŠTK  do18.05.2016 predložia dohodu o používaní HP v Bátke.  /zodpovední  predsedovia FK /.  

3/. Štart hráča  - pokiaľ je hráč v evidencii a v systéme ISSF   môže nastúpiť na 1 MFS  pokiaľ nemá vystavený RP.  

KM – M. Machyniak

1/ . Miniliga -  turnaj zo 7.05.2016   -  sa prekladá  na iný určí  KM 

14.05.2016 o 13,00 Jesenské  ďalšie kolo miniligy. 

2/.  Lubeník – Sirk  dorast sa odohrá dňa 14.05.2016 o 14,30  - predzápas.

3/ .  Schvaľujeme výsledky dorast sk. A a B  okrem  Sirk – Revúčka    hostia na stretnutie nepricestovali postupujeme na DK.

4/.   Kontumujeme MFS  dorast Sirk – Revúčka   3:0  ,  postupujeme na DK  .

5/.   Schvaľujeme výsledky žiakov  sk. A a B  okrem   Rim. Seč – Radnovce   - vš etrení. . Na svoje zasadnutie dňa 18.05.2016 na 14,30 pozývame vedúcich  z MFS FK R. Seč  a Radnovce  žiaci ktorí, so sebou prinesú  RP všetkých hráčov.  Na zasadnutie sa dostaví aj HR Rybár CS.

6/. Námietka  FK R. Seč  žiaci postupujeme na DK.

7/.  KM žiada  FK  Iskra Hnúšťa o  písomné vyjadrenie ohľadom  nedostavenia U 8-11 miniliga  hrané 23.4.2016  v Tornali.  Pri neakceptovaní  nariadenia KM prípad postúpi na DK a na riešenie cez SsFZ / neakceptovanie  pokynov KM ObFZ/ 

DK – P. Ďurík 

Ervin  Barasso     1177050   4/05/16  DK  opätovnej žiadosti  4.05. 2016 nevyhovel  uvoľnená činnosť  dňom 11.05,2016  - bez poplatku. / oznámené  FK U. Panica  7.05.2016/

5/5/16   Na základe podania KM ObFZ   FK Revúčka dorast za nenastúpenie na MFS 9.kolo dorast Sirk – Revúčka  podľa DP 59  a podľa RS  16/5a pokuta  70+33 € pre ObFZ RS uhradí FK pod disc., následkami.  Poplatok za prerokovanie  5 €.

6/5/16  Niklas Peter  1252777  FK Jelšava   1 MFS NP  5 ŽK  od 11.05.206    10-€ poplatok 

7/5/16   Valaštek Jozef  1251508 FK Lubeník 1 MFS NP od 11.05.2016    10-€  poplatok 

8/5/16   Fabo Peter  1339344 FK Jelšava   1 MFS NP  ČK po 2x ŽK   od 11.05.2016  poplatok 10-€.

9/5/16   Albert Tibor  1134361  FK Rimavské Janovce  3 MFS NP  ČK  HNS  voči DO  podľa DP 48/1c a 48-2/b od 11.05.2016 poplatok  10-€.    

TMK – L. Danyi  

Výber ObFZ  ročník 2004  sa zúčastní na medzioblastnom futbalovom turnaji ObFZ v Dolnej Strehovej zraz hráčov 24. 05.2016 o 7,oo na štadióne MŠK   Rimavská Sobota  odchod o 7,30 hod autobusom. Tréneri   P. Petráň a F kis zverejnia nomináciu v US  dňa 18.05.2016.  Hráči so sebou prinesú chrániče uterák  ,kopačky na prírodnú a UT.  Občerstvenie  a obedy zabezpečí ObFZ.     

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa  SP a PF a vydaných  pokynov  .  

 

JUDR   Ján  Č i l í k   - v. r.     predseda ObFZ               Ján   F o r g o n – sekretár  ObFZ

 

Top