správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

Schvaľujeme výsledky   I.a II. triedy   z 15 . a 16..10.2016 

KM – M. Machyniak 

1/.  KM nariaďuje odohrať M F S žiakov  R. Janovce – Lenartovce do  7.11.2016. Termín nahlásia FK do 25.10.2016  na KM.

2/. KM žiada MFK Tornaľa  o písomné vyjadrenie neúčasti na turnajoch prípraviek Pod disc., následkami do 25.10.2016. 

DK – P. Ďurík

12/10/16  Bolaček Jozef 1297521  FK Kráľ U-19 / ČK HNS- podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti/  1 MFS  NP   DP  -452a od 19.10.2016 FK uhradí 5€. 

13/10/16  Brndiar Tomáš  1194775 FK Klenovec  ČK po 2ŽK   1 MFS  NP  DP 37/3 od 19.10.2016  FK uhradí 10€. 

14/10/16  Farkaš  Tibor  1188725  FK Gemer / HNS –sotenie do AR na HP v prerušenej hre/  1 mesiac NP   FK uhradí  10-€. 

15/10/16  DK trestá FK Gemer pokutou  30-€, za nedoručenie záznamu /DVD/  z MFS  Gemer – Bátka  a vyjadrenie H k svojmu previneniu podľa RS  čl. 16   bod 14/f,g.  


KR  - V. Parobek   

Zmeny   DL č.  12             Gemer – Sirk   U – 19      nová      Strihan,    Rybár 

                                           Rim. Seč    - Ožďany   /dospelí/    AR  2    Ivanik   za Beracka

Zo sekretariátu  :    - zasadnutie VV  ObFZ  sa uskutoční 26.10.2016 o 13,oo na štadióne MŠK R.S.

 DO pozornosti    funkcionárom, R,DZ  ,   - ObFZ.   Prosím pozorne preštudujte vydané pokyny ohľadom členských príspevkov.  Dodržte termín úhrady      

 Proti rozhodnutia je možné podať odvolanie  podľa  SP a RS  ObFZ.   

 

JUDr . Ján  Č i l ík    - predseda  ObFZ             Ján   F o r g o n  - sekretár  ObFZ

Top