správa/oznam

Úradná správa č. 32, súťažný ročník 2021/2022 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 13.5.2021.

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK nariaďuje odohranie nasledovných stretnutí 6.ligy ObFZ RS dospelých:

  • 19.kolo dospelých: TJ Družstevník Kráľ - TJ Ožďany 15.5.2022 o 16:30 hod.
  • 18.kolo dospelých: MFK Jelšava - TJ Ožďany 21.5.2022 o 16:30 hod.
  • 20.kolo dospelých: TJ OŹďany - FK obec Lubeník 28.5.2022 o 17:00 hod.
  • 20.kolo dospelých: MFK Jelšava - TJ Družstevník Kráľ 28.5.2022 o 17:00 hod.

1/2 ŠTK/ KM zverejnila materiál na stránke ObFZ (Zväz a komisie/ ŠTK/KM) ohľadnom základnej pasportizácie HP v oblasti RS. Žiada kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ(dospelí, mládež) o pravdivé a reálne vyplnenie formulára. Tento dokument poslúži ako informácia ohľadnom stavu štadiónov. Žiada o návrat vyplnených formulárov do 15.6.2022. Link na dokument: ŠTK/KM :: ObFZ Rimavská Sobota (obfzrs.sk)

2. KR - predseda Ing. Martin Konček:

2/1 Žiadame R a DZ, aby si naplánované MFS skontrolovali okrem delegačného listu (utorok), spravodaj (piatok) hlavne v ISSF dátum, čas, delegované osoby a miesto konania MFS.Nezrovnalosti je potrebné riešiť telefonicky: Martin Konček, emailmar.koncek@gmail.com, mobil: 0915 084 013, Richard Bálint: mail: riso.balint@gmail.com, mobil: 0903 273 554

2/2 Komisia delegátov SFZ v spolupráci s KR SsFZ. informuje o možnosti prihlásenia DZ ObFZ na Licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie A delegáta zväzu, bez ktorej nemôže žiadny z delegátov pôsobiť v súťažných stretnutiach. Seminár sa bude konať 1.7.2022 vo Zvolene v hoteli Tenis, Neresnícka cesta 13. V prípade záujmu žiadame o zaslanie riadne vyplnenej záväznej prihlášky (o prihlášku je potrebné požiadať predsedu KR ObFZ RS ing. Martina Končeka) na emailovú adresu andrejhrmo@gmail.comnajneskôr do 25.5.2022. 

Všetkých, ktorí sa seminára zúčastnia žiadame o dodržanie nasledovných pokynov (nejasnosti ohľadom podkladov treba riešiť priamo s p. Páchnikom):

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Komisie a iné orgány / Odborné komisie SFZ / Komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia spĺňať podmienky definované Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu (čl. 5, bod 1) a musia na seminári predložiť: prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne stredoškolské vzdelanie). V prípade nejasností sa informujte na emailovej adrese: pavol.pachnik@futbalsfz.skPriamy link na dokumenty: https://futbalsfz.sk/komisia-delegatov-kd/

Ďakujeme za spoluprácu a prosíme o dochvíľnosť pri nahlasovaní.

2/3 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pd

3. TMK - predseda Ondrej BENCSŐ

3/1 TMK oznamuje, že Medzioblastný turnaj žiakov oblastí Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš (ročník nar. 2010) sa uskutoční dňa 19.5.2022 v Príbelciach. Zraz nominovaných hráčov je na štadióne v Tornali a štadióne MŠK v Rimavskej Sobote. Odchod z Tornale je o 6:15 hod. a z Rimavskej Soboty o 7:00 hod. Zoznam nominovaných hráčov je nižšie. Hráči si so sebou vezmú kopačky, chrániče a kartičku poistenca.

Zoznam nominovaých hráčov:

Dávid Szivós, Matej Janíček, Zoltán Várady, Dominika Katreniaková, Peter Petrán, Michal Kováč, Milan Lauro (všetci MŠK Rimavská Sobota)

Jakub Ďuriška, Fabian Horvát, Patrik Bledý, Ján Zubák (všetci MFK Revúca)

Pavel Kukla, Kevin Kárász (obidvaja FK Jesenské)

Balász Bencsö (FK mesta Tornaľa)

Martin Bálint, Peter Grendel, Matej Piater, Timotej Turčan (všetci FK Iskra Hnúšťa)

Zodpovední tréneri: Lukáš Kožička a Marek Valkučák.

Vedúci družstva: Ladislav Danyi

3/2 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuál-neho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú zverejnené v nasledujúcom linku: Kurzy Archive - vzdelávanie.digital (vzdelavanie.digital)

3/3 Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF - Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

3/4 Oznamujeme, že TÚ SFZ - oddelenie vzdelávania trénerov od 1.1.2022 ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutá na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

Aktuálne platné záväzné poriadky SFZ:

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 01.07.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-final-06_2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 08.06.2021): https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsol idovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021):

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021---konsolidovane-znenie.pdf

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top