správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

ObFZ aj v roku 2016 organizuje Zimný Pohár ObFZ na UT . Prihlášky mužstvá aj dorastenecké môžu FK poslať do 15.01.2016.  

DK – P. Ďurík 

Prerušené tresty  : Hruška Maroš 1074255 FK Klenovec  1 MFZ, Bryndzák Róbert 1255037  MFK Jelšava  5 MFZ, Lakatoš Albert 1323242  FK Radnovce 1 MFZ, Berky Ivan  1233408  FK Radnovce  3 MFZ, Láska Ján 1218634  FK V. Blh  3 MFZ,Pohorelský Milan 1048436  FK Ožďany  3 MFZ,Vrábeľ Peter 1109148 FK Ožďany  2 MFZ, Kárász Zoltán 880824 FK Káloša  3 MFZ  ,Barasso Ervin 1177050 FK U. Panica  5 MFZ, Hreňo Michal 1251506  FK Muráň  10 MFZ , Ruszo Balázs 1344362 FK Ožďany   5 MFZ   

DK upozorňuje FK  na dodržanie termínov pri uhrádzaní zberných faktúr.  

TMK  - L. Danyi 

Výber ObFZ dospelých dňa 16.januára 2016 sa zúčastí na halovom turnaji v Banskej Bystrici.  Za nomináciu a prípravu  sú zodpovední tréneri – F. Kis a Štefan Vámoš.  Nominovaní hráči budú pozvaní na stretnutie / prípravný zápas/  cez ÚS ObFZ. 

Školenie trénerov  spojený so seminárom sa uskutoční do 30.3.2015 na základe schválenia  termínov VV ObFZ.  

KR – V.  Parobek  

Seminár R  a DZ sa uskutoční   týždeň pred  zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2015-16 miesto a presný dátum  bude  zverejnený v ÚS  ObFZ včas.

ZK  - T. Forgon

V mesiaci február 2016 sa uskutoční školenie zdravotníkov pre súťaže ObFZ kde sa bude predlžovať aj platnosť preukazov  . Presný termín a miesto bude zverejnený  v ÚS ObFZ.  

Zo sekretariátu  :    -   dňa 14.12.2015 o 15,oo hod  v Rimavskej Sobote sa bude konať Konferencia ObFZ / zhodnocujúca/   Presný program  a miesto   bude na pozvánke ktorú každý  predseda dostane poštou .   Po ukončení konferencie je plánované spoločné posedenie  predsedov FK s členmi odborných komisií ObFZ.    

 

          JUDr   Č i l í k    Ján   - predseda ObFZ                      Ján     F o r g o n   - sekretár ObFZ

                                                                        

Top