správa/oznam

 Úradná správa č. 40, súť. ročník  2018/19   ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 17.5.2019

 

Upozorňujeme FK na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK od 20.5.2019.

Upozorňujeme  FK, že kredity futbalnet. eshop sú aktivované a je možné ich čerpať do konca roku 2019. Od 1.4 bola spustená možnosť automatickej úhrady delegovaných osôb mládežníckych stretnutí z kreditov. Postup je vo video návode a bol zaslaný SFZ aj klubovým manažérom: https://demo.csm.sportnet.online/help/automaticke-uhrady-nakladov-delegovanych-osob

Upozorňujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2018/19 je oficiálny názov súťaže dospelých ObFZ Rimavská Sobota 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS a žiadame FK, R,DZ a partnerov, aby výhradne používali tento formát názvu súťaže.

 

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS

Na základe pretrvávajúcich problémov z nahrávaním videozáznamov nariaďujeme FK nahrávať videozáznamy na futbal net ( návod bude zverejnený na stránke ObFZ), prípadne doručiť (osobne, poštou) nosič z MFS do 72 hodín od ukončenia MFS.
1.Podľa SP čl.82/g  kontumujeme MFS 12. Kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS

FK Uzovská Panica- FK Klenovec a podľa SP čl.11/2 priznávame 3 body a skóre 3:0 FK Uzovská Panica.

2. Podľa SP čl.82/g  kontumujeme MFS 13. Kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS

FK Rimavská Seč- FK Kráľ a podľa SP čl.11/3 výsledok 3:0 ponechávame v platnosti.

3. FK Lenartovce odhlásili družstvo starší dorast U19 z I. Triedy. Družstva budú mať podľa vylosovania v termíne MFS s FK Lenartovce voľno. Prípad odstupujeme na DK.

4.Súhlasíme so vzájomnou dohodou a nariaďujeme odohrať MFS..
17.kola 1. Triedy SD U19  FK Rim. Seč- FK Uzovská Panica 19.5. o 11 00.
 Nariaďujeme odohrať MFS:
16. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. A   FK Lubeník -FK Jelšava 22.5. o 16 00
17. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. A   FK Jelšava -FK Klenovec 15.5. o 16 30 .
 18. Kola 1. Triedy SŽ U15 sk. B   FK Hajnáčka -FK Rim. Seč 26.5. o 10 00 .
5.  Na základe žiadosti MFK Jelšava súhlasíme s usporiadaním finále I. Triedy SŽ U15  15.6.o 11 00 na štadióne MFK Jelšava.
6. Predbežné termíny začiatku súťaží v súťažnom ročníku 2019/2020:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ-18.8.2019
Pohár ObFZ Rimavská Sobota- vetva SsFZ-13.7.2019, odveta 20.7.2019
                                                     -  vetva ObFZ4.8.2019, odveta 11.8.2019
7. Aktív klubov 2.8.2019 o 15 00- VIP priestory MŠK Rimavská Sobota

DK predseda Mário MACHYNIAK:

Zasadnutie DK zo dňa 16.05.2019:

15/5/2019 Branislav Cibuľa 1381709/TJ Tatran Muráň,U-15/ vylúčený po 2 ŽK ,DK trestá na 1 MFS  nepodmienečne podľa čl.37/3 DP od 13.5.2019.Uhradiť 5,-Eur v MZF.

16/5/2019 TJ Družstevník Kráľ na základe podnetu ŠTK OBFZ RS,za pokles hráčov pod 7/prvý prípad/ v stretnutí 13.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK Rimavská Seč-TJ Družstevník Kráľ hraného dňa 12.5.2019 podľa čl.59,64/1a,DK ukladá klubu pokutu 30,-Eur podľa 64/4 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

17/5/2019 TJ Družstevník Klenovec na základe podnetu ŠTK OBFZ RS,za pokles hráčov pod 7/prvý prípad/ v stretnutí 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019 podľa čl.59,64/1a,DK ukladá klubu pokutu 30,-Eur podľa 64/4 DP.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

18/5/2019 Oprava uznesenia 5/5/2019: ,,...po skončení stretnutia podľa čl.49/1d DP....".

19/5/2019 FK Uzovská Panica za nedodržanie uznesenia 4/5/2019-nezaslanie videozáznamu zo stretnutia 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019,DK ukladá klubu pokutu 50,-Eur podľa čl.16/6e RS ObFZ RS.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

20/05/2019 FK Uzovská Panica za porušenie RS ObFZ RS čl.16/14d-neoznámenie nevyhotoveniu videozáznamu delegátovi stretnutia v stretnutí 12.kola 6.ligy ObFZ Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019,DK ukladá klubu pokutu 40,-Eur podľa čl.16/14g RS ObFZ RS.Uhradiť 10,-Eur v MZF.

21/5/2019 FK Uzovská Panica na základe správy DZ zo stretnutia 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-TJ Družstevník Klenovec za nesplnenie si povinností usporiadajúceho FK vyplývajúcich z RS ObFZ RS čl.čl.16/kapitola,,Usporiadajúci FK",bod d- nezabezpečenie zdravotnej služby v stretnutí ,DK trestá pokarhanímpodľa čl.11 DP.Zároveň klub upozorňujeme,že pri opakovaných nedostatkoch bude DK trestať závažnejšou DS.

22/5/2019 Miroslav Verkin 1311544 DZ,na základe SoZ,správy DZ a vlastných zistení v stretnutí 12.kola 6.Ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-FK TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019,DK začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.63/1b.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie DZ od 16.5.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1, 3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP.Zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

23/5/2019 Marián Strihan 1032702 R, zo stretnutia 12.kola 6.Ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-FK TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019,DK začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.63/1b.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie R od 16.5.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1, 3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP.Zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

24/5/2019 Ján Brndiar 1318797/veduci mužstva TJ Družstevník Klenovec/,DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF.DK začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.64/1a.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie  v stretnutiach TJ Družstevník Klenovec od 16.5.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1, 3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP.Zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

25/5/2019 Vladimír Parobek 1176295/kapitán TJ Družstevník Klenovec/,DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF.DK začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl.64/1a.Predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon akejkoľvek funkcie  v stretnutiach TJ Družstevník Klenovec od 16.5.2019 do vyriešenia podľa čl. 71/1, 3b, 5b, 6, 7, 9 a čl. 43/1, 2a, 4 DP.Zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

26/5/2019 Viktor Vincze 1126409/TJ Družstevník Klenovec/,DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

27/5/2019 Roman Pocklan 1054375 R,DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

28/5/2019 Pavel Pataki 1312962 R,DK berie na vedomie písomné stanovisko podané cez ISSF a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 16.00hod do kancelárie sekretára ObFZ RS na štadióne Rim.Soboty.Účasť nutná pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

29/5/2019 TJ Družstevník Klenovec/6.liga Double Star Bet RS/na základe ZoS,Správy DZ  po ukončení stretnutia v 74.min 12.kola 6.ligy Double Star Bet RS medzi FK Uzovská Panica-TJ Družstevník Klenovec hraného dňa 5.5.2019 za pokus o telesné napadnutie DO podľa čl.49/1d DP. Žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF do 20.05.2019 do 12.00hod., podľa čl. 71/1,3a,b, 5b, 6,,9 DP.

 

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:

 

1) KR vyhodnotila podnet FK Klenovec z MFS  6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS

FK Uzovská Panica- FK Klenovec, ako nepreukázateľný z dôvodu nedodania videozáznamu a odstupuje FK Uzovská Panica na DK  za porušenie RS( nenahratie videozáznamu)

2) KR prijala podanie FK Jelšava zo stretnutia FK Radnovce- FK Jelšava
3) Žiadame FK Radnovce o predloženie videozáznamu z MFS 13. kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS  FK Radnovce- FK Jelšava,
4) Na základe správy DPR z 
MFS 13. kola 6. Liga DOUBLE STAR BET ObFZ RS  FK Radnovce- FK Jelšava pozastavuje delegovanie R Jozef Oláh na 3 MFS (opakované závažné nedostatky v stretnutí).
5) Nariaďujeme DZ vykonať po stretnutí vizuálnu kontrolu nahrávania videozáznamu s uvedením výsledku v správe DS.
 6)KD SFZ  organizuje  v dňoch 26.-27.7.2019  v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117)  dvojdňový licenčný seminár pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. "A") a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. "P"). Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.

 7)Upozorňujeme DZ na povinnosť klubov 6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS mať reklamný banner spoločnosti DOUBLE STAR BET vyvesený v priestore areálu FK a nariaďujeme DZ do 31.5.2019 fotiť reklamný banner a fotografiu zaslať mailom na  ObFZ.( sekretar@obfzrs.sk).!!! V MFS, kde nie je DZ túto povinnosť preberá R stretnutia.
Žiadame všetkých R a DZ o kontrolu svojich členských príspevkov a RP.  V prípade, že nebudete mať hore uvedené náležitosti nebude možné Vás na MFS delegovať. Členské uhradíte, ako individuálny člen SFZ cestou vyplnenia fakturačných údajov v sekcii môj účet a vygenerovania a zaplatenia členského poplatku sekcii moje členské poplatky. 

8)  Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať  nasledovné náležitosti: Pri sťažnosti na výkon R voči udeleniu ŽK považuje KR podnet za závažný, len v prípade ak bude súčasťou udelenia ČK po 2. ŽK. Za závažné pochybenie pre podanie podnetu cez ISSF na KR  je neoprávnené udelenie ČK hráčovi, prípadne neudelenie ČK hráčovi, nesprávne nariadený PK, nesprávne uznaný, prípadne neuznaný gól. Poplatok podľa kap 16/14-bod k.. RS bude uhradený v MZF, okrem prípadov opodstatnenosti, čiastočnej opodstatnenosti, nepreukázateľnosti z hľadiska snímania videokamerou, resp. stiahnutia sťažnosti do začiatku zasadnutia príslušnej komisie. Minutáž je potrebné uviesť podľa približného hracieho času stretnutia . Príklad: „V 55.´ stretnutia (čas 12:20 II. polčasu ) mal R nariadiť PK pre naše mužstvo..."

9). V prípade ak sa podnet (sťažnosť) týka udelenia, resp. neudelenia ČK, žiadame FK aby svoje podania prostredníctvom ISSF podali aj na DK ObFZ
10) Upozorňujeme R na povinnosť uvádzať hrací čas 2X25 min pre stretnutia prípravky U11.
11). KR schválila návrh R aDZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ, ktorý bude predložený Výkonnému Výboru na najbližšom zasadnutí.

Zmeny DL.č.19:
6.ligy DOUBLE STAR BET ObFZ RS:
14.
KoloFK Kráľ- FK Uzovská Panica- bez AR2
               FK Veľký Blh- FK Muráň nová Vývlek, P. Pataki, A. Koóš
               FK Sirk- FK Radnovce –bez AR2
               FK Jelšava- FK Rimavská Seč bez AR2 a DZ.


I.TRIEDA SŽ U15
17.kolo FK Ožďany- FK Hajnáčka – Ivaník za T. Koóša,
PRÍPRAVKA
9.kolo FK Tornaľa- FK Revúca- laik za Strihana,
SsFZ
DORAST 4.LIGA
18.5. 14 00 5. Kolo Nadstavba FK Revúca- FK Príbelce- AR1 Pocklan za Strihana,
Žiaci U15, U13 II. Liga JUH
22. Kolo 18.5. 10 00, 12 00 FK Revúca- FK Nová Baňa Pocklan za Strihana
               19.5.13 00, 15 00  Tornaľa- Dudince Konček za Strihana
             
 TMK  predseda: Ladislav DANYI:

Oznamuje FK, že v mesiacoch júl- október ( termín bude spresnený v US) organizujeme v Tornali školenie trénerov UEFA  GRASSROOTS ,,C“ licencie. Termín podania záväzných prihlášok je do 20.6.2019. Bližšie informácie budú zverejnené v ďalšej US.
21.6.( piatok) o 14.45 hod organizujeme v Rimavskej Sobote seminár na predĺženie licencie UEFA GRASSROOTS ,,C“ v trvaní 5 hodín. Miesto: Rimavská Sobota, kolkáreň v záhrade 1. mája. Poplatok za seminár je 10 eur. Žiadame záujemcov o zaplatenie poplatku na účet ObFZSK38 0900 0000 0000 6893 7510 do 14.6.2019. Prihláška na seminár pre záujemcov je zverejnená na  stránke ObFZ v sekcii zväz a komisie- TMK.

TMK zverejní zoznam trénerov s končiacimi licenciami v roku 2019 a 2020 v US č.41/2019.


Výkonný výbor

Matričná komisia

Správy sekretariátu

  Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top