správa/oznam

Úradná správa č.9, 2021/2022 zo dňa 1.10.2021 Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota

Správy zo sekretariátu: Richard BÁLINT:

1. Rozpis súťaži pre súťažný ročník 2021/2022 je zverejnený na stránke ObFZ. Link: ROZPIS SÚŤAŽÍ OBFZ RIMAVSKÁ SOBOTA 2021-2022 .pdf (obfzrs.sk). Vytlačené Rozpisy súťaží 2021/2022 budú postupne rozdistribuované klubom, rozhodcom, funcionárom...

2.Upozorňuje FK, že sú povinné nahrať do systému ISSF mená a priezviská trénera, lekára atď. Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby sa v príprave na majstrovské súťaže zamerali aj na vykonanie opatrení v súvislosti s Covidom 19. Usmernenie SFZ je uverejnené na odkaze: https://www.ssfz.sk/data/novinky/202109141/manual_usmernenie_organizacne_pokyny_pre_amatersky_futbal_final.pdf. O prípadných ďalších opatreniach Vás budeme včas informovať.

ŠTK/KM predseda Adrian KOÓŠ:

1. ŠTK/KM dôrazne odporúča:

ObFZ Rimavská Sobota sa na všetkých športových podujatiach, teda na všetkých MFZ v rámci ObFZ, riadi športovým COVID automatom.

V rámci ochrany súkromia a bezpečnosti všetkých účastníkov, dôrazne odporúčame organizátorom, aby pri organizácii podujatí postupovali nasledovne:

  • Od zástupcu futbalového klubu priamo na mieste pred vstupom na štadión a MFZ prevzali Zoznam členov FK, ktorí sa daného MFZ zúčastnia, Čestné prehlásenie k protokolu OTPČestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (mládež)

Tento zoznam účastníkov a čestné prehlásenia by mal vždy podpísať vedúci klubu/resp. osoba, ktorá je v daný moment na MFZ zodpovednou osobou za hráčov, ktorých sprevádza.

V zozname je potrebné uviesť kontaktné informácie, aby sa v prípade pozitívnej osoby na COVID 19 vedeli dohľadať všetky kontakty.

Všetky potrebné tlačivá sú na stiahnutie v nasledovných linkoch:

Zoznam členov a Čestné prehlásenie k OTP muži: https://www.obfzrs.sk/data/sekretariat/MU%C5%BDI_Zoznam%20a%20%C4%8Destn%C3%A9%20prehl%C3%A1senie%20na%20MFZ%20(1).pdf

Zoznam členov, Čestné prehlásenie a čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti mládež: https://www.obfzrs.sk/data/sekretariat/ML%C3%81DE%C5%BD_Zoznam%20a%20%C4%8Destn%C3%A9%20prehl%C3%A1senie%20na%20MFZ.pdf

2. Na základe žiadosti nového vedenia TJ Družstevník Kráľ prekladá ŠTK domáce zápasy dospelých v jesennej časti 6. ligy ObFZ RS zo soboty na nedeľu (UHČ).

3. ŠTK/ KM prekladá po vzájomnej dohode obidvoch klubov MFS 6. kola 6.ligy dorastu FK obec Lubeník - TJ FK Veľký Blh na nedeľu 17.10.2021 o 10:00 hod.

DK predseda Mário MACHYNIAK:

2/09/2021 Július Porteleki 1440362(TJ Družstevník Kráľ,U-15) vylúčený za HNS-úmyselné kopnutie nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl.49/1b DP,DK ukladá DS zákazom výkonu športu na 3 týždne nepodmienečne podľa čl.49/2b DP od 26.9.2021.Uhradiť 5,-€ v MZF

KR predseda: Vladimír PAROBEK:

1. Kompletné pravidlá futbalu, platné v slovenských súťažiach od 20.07.2020 nájdete TU.

2. Z dôvodu množiacich sa nedostatkov, upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

3.

Zmeny v DL č. 7:

 

Dospelí 7. kolo - 6.liga ObFZ RS, 2.10.2021 o 15:00 hod.

Sirk - Lubeník

Kriak (R) za Hodoňa

   

Jelšava - Ožďany

Pataki (AR2) za Kriaka

 

Dorast 7. kolo – 6.liga ObFZ RS, 2.10.2019 o 12:30 hod.

Hajnáčka - Veľký Blh

Fajčík, Melicher (ObFZ LC)

TMK  predseda: Ladislav DANYI

1. Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2021 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/ Elektronická podateľňa/ Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/ Tréneri/ Dokumenty.
2. Plán vzdelávania trénerov v druhom polroku 2021 – školenia trénerov: UEFA B licencia – v spolupráci s TMK SsFZ 1 školenie (24 poslucháčov) v Banskej Bystrici od novembra 2021 do mája 2022. Prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia UEFA GRASSROOTS C licencia v spolupráci s príslušnými TMK ObFZ 2 školenia (2 x 24 poslucháčov 1x BB kraj (Zvolen / Žiar nad Hronom) október – december 2021 - prihlasovanie už prebieha 1x ZA kraj (miesto upresníme neskôr) november – február 2022 - prihlasovanie bude zverejnené v ÚS SFZ 6 týždňov pred zahájením školenia.
3. doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín - 17. november 2021 (streda – štátny sviatok) – Banská Bystrica, prihlášky spolu s programom seminára budú zverejnené v ÚS SFZ a SsFZ 4 týždne pred konaním seminára.

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top