správa/oznam

ŠTK G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky 2. Kola  I. trieda okrem M F S   Radnovce – R. Janovce   - v šetrení.

2/.Na deň 24.08.2016 o 13,oo  pozývame na zasadnutie ŠTK z FK Radnovce  HU z MFS  Radnovce – R. Janovce  Dezidera Bariho  nar., 3.02.1984 kapitána FK Radnovce Alexander György   1180104.  Z FK Rimavské Janovce kapitána   Tibora Alberta 1134361 a vedúceho mužstva Jozefa Petríka  nar., 26.09.1954.  ďalej  R   Ivana Belana   AR -1  Jána Ivanika, AR 2  Mariana Nosáľa  ako aj  DZ  Miroslava Verkina. 

2/. ŠTK nesúhlasí s preložením M F S 4.kolo  na 5.11.2016  FK Lubeník nemá súhlas /vzájomná dohoda  cez ISSF/

3/.  FK Radnovce predloží záznam z M F S Radnovce – Rim. Janovce do 20.08.2016  pod disc., následkami  .

4/. Upozorňujeme FK  na podávanie podnetov , len cez systém ISSF podľa vydaných pokynov  a Rozpisu ObFZ. 

5/.  Žiadame FK Kráľ a MFK Jelšava o podanie podnetu ohľadom preloženia zápasu  cez ISSF do 2208.2016.  /Správca súťaže M. Machyniak /.  

6/. ŠTK nariaďuje odohrať M F S Káloša – Gemer  dňa 20.08.2016  podľa ÚHČ. 

KM  - M. Machyniak 

1/. Upozorňujeme FK aby súpisky nahrali do systému ISSF.

2/. KM neschválil zmenu termínu  U -19  Jelšava – Sirk  z 27.08.2016 na 5.11.2016  /chýba súhlas  MFK Jelšava/   žiada MFK Jelšava o vyjadrenie cez systém ISSF do 20.08.2016  cez ISSF. 

DK   - P. Ďurík 

04/8/16   Na základe návrhu  KM  ObFZ  DK trestá  FK Bátka dorast pokutou  200-€  podľa SP čl.17 5 a RS čl.19 bod  3. /odhlásenie družstva po vylosovaní. Úhrada cez zbernú faktúru

05/8/16  Dávid Tibor  1358084  FK Radnovce   zastavená činnosť NP do vyriešenia prípadu od 17.08.2016.  

KR – V. Parobek 

1/. Podnet MFK Jelšava zamietnutý, neopodstatnený    postupujeme na DK s návrhom pokuta 20-€ podľa Rozpisu  ObFZ  čl  16/j,k.

2/  . Žiadame FK aby pri podávaní podnetov na výkony R  označili aspoň približnú  minútu  situácie na ktorú je podnet.  V prípade  neakceptovania pokynu  KR podnet bude  brať ako neopodstatnený.

Zmena DL  č.  3   :            Sabacký za  Maďara    /Ožďany/     a     Maďar za Sabackého   /U.Panica/

R   -   Maďar   za neskoré ospravedlnenie    -5- €/KR  odpočíta pri výplate/ 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP

 

Zo sekretariátu   -   licenčný rekvalifikačný kurz trénerov  UEFA  C  sa uskutoční  v  Kalinove dňa   29.08.2016.   Organizátor   SFZ v spolupráci  ObFZ Lučenec.  Podrobne na stránke SFZ a SsFZ.  

Oznamujeme FK a TJ  že sekretár ObFZ od  27.08.2016  do  4.09.2016   čerpá dovolenku    

 

 

JUDR   Ján   Č i l í k v.r.                                                               Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

 

Top