správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Aktív ŠTK   sa uskutoční dňa  3.júla 2015  o 15,oo v Kaviarni Mladosť Rimavská Sobota. Na aktív pozývame prezidentov FK z ObFZ R. Sobota.  

Program:  Privítanie, vyhodnotenie súťažného ročníka 2014-2015,vystúpenie predsedov odborných komisií, vylosovanie súťažného ročníka 2015-2016 , záver. 

DK – P. Ďurík 

Prerušenie trestov  -   nepodmienečné :  Černák Peter 1178050  FK Revúčka  1 MFS,

                                                                         Ziman Ľubomír  1030683  FK Revúčka    1 MFS,Mikuš Miroslav  1096827 FK Revúčka  2 MFS, Kótai Ondrej 1335544 FK Sirk  1 MFS, Michal Jakub 1195017 FK Sirk 1 MFS, Kárász Peter 1216888 FK Radnovce 1 MFS, Mušuka  Robert 1355269 FK Muráň 2 MFS/žiak/

Podmienečné:  Uhrín Štefan  1035020  Jesenské „B“  2 MFS do 31.08.2015

Szobonya Róbert   1178639 FK Gemer  2 MFS do 31.08.2015 . Jankóšik Attila 1238999 FK Gemer  1 MFS do  31.08.2015.  

KR – V. Parobek 

Letný seminár a fyzické previerky organizuje KR 24.7.2015.  Miesto   -   štadión MŠK Rimavská Sobota. Prezentácia od 16,oo do 16,30   R a DZ predložia potvrdenie od lekára nie staršie ako 3 mesiace. 

KR z príležitosti ukončenie aktívnej činnosti R ďakuje Dušanovi Čajkovi a Jánovi Vilhanovi za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť.   

 

Dezider    B a l a j t h y  v.r  -  Podpredseda  ObFZ                 Ján   F o r g o n  - sekretár

Top