správa/oznam

ŠTK -  G. Tóth 

Schvaľujeme výsledky 9.kolo 1. Trieda a 7. Kolo 2. Trieda dospelých

Nariaďujeme odohrať MFZ 11. Kolo  1.trieda Revúčka – Radnovce  na deň 10.10.2015  o 14,30 hod na základe vzájomnej dohody . / FK Revúčka zaplatí 10-€/

Nariaďujeme odohrať MFZ 13.kolo  1. Trieda Revúčka – FK Gemer  24.10.2015  / sobota / o 14,oo.

Na základe  predložených  písomných vyjadrení   R. Janovce a Uzovská Panica  NS  US  FK  Rimavské Janovce postupujeme na riešenie DK.   NS  FK U. Panica bola riešená dňa  23.09.2015. 

Gemer – Sirk   nariaďujeme odohrať o 15,oo  hod.  

KM – M. Machyniak

Schvaľujeme výsledky  dorast a žiakov  sk, A a B   27.26.09.2015

FK Lubeník – FK Revúčka   dorast sa odohrá o 12,30 3.10.2015  ako predzápas   

Miniliga sk. „B“    8.10.2015    Lubeník,   22.10.    – ZŠ  Sirk,    29.10.   ZŠ Muráň 

Skupinna     “A“    3.10.2015   o 12,30   FK Jelšava  zodpovedný FK Jelšava / Hyžnaj/ 

Kontumujeme  MFZ  Radnovce – Bátka  0:3 kont  neoprávnený štart hráča FK Radnovce. Prípad  postupujeme na DK.   SP čl 100

Revúčka – Sirk   dorast   10.10.2015  nariaďujeme na 12,30 hod.   Predzápas . 

Nariaďujeme odohrať MFZ žiakov sk:A 5.kolo Jesenské-Lenartovce 5.kolo 3.10.2015 o 15 00,dôvod :kolidovanie z iným MFZ.

DK – P. Ďurík 

31/9/15 /   Máte Daniel  951023  FK Káloša   3 MFZ   od 30.9.2015  NP  47/1b. 

32/9/15     FK Gemer  85 € +10   podľa Rozpisu ObFZ a DP  za inzultáciu rozhodcu hráčom  / Gergely  / MFZ Gemer – Muráň. 

33/9/15    Bari Bertalan  1365166 FK Radnovce  dorast   MFZ  Radnovce – Bátka  3 MFZ  NP  od 30.9.2015  FK zaplatí 5 -€. 

34/9/15   Radics Jozef  vedúci mužstva  FK Radnovce dorast v MFZ Radnovce – Bátka dorast  zákaz výkonu funkcie vedúceho do 30.102015  FK zaplatí 5-€. 

35/9/15    FK Gemer  zastavená činnosť  NP na 1 MFZ  od 30.9.2015  Mužstvo dospelých zápas odohrá ale ŠTK z výkonnostnej tabuľky odpočíta -3 body, / inzultácia /. 

36/9/ 15    Gergely Attila  hráč FK Gemer  zaplatí  HR P. Repkovi na základe predloženého dokladu  39,90  € .   Doklad o zaplatení predloží FK  do 15.10.2015.    

 KR-V.Parobek

Sťažnosť Fk Bátka nadalej v riešení,videozáznam zo stretnutia R.Seč-Bátka,nebolo možné technicky použiť,KR žiada FK R.Seč o doručenie videozáznamu vo formáte,ktorý sa dá prehrať do 7.10.2015.

Zmena DL č.10  

Žiaci:Jesenské-Lenartovce   Pataki za Sabackého

Minilga sk:A  v Jelšave  3.10.2015 o 12 30,Siman

Dezider  B a l aj t h y  - podpredseda  ObFZ                Ján  F o r g o n   - sekretár ObFZ

 

 

Top