správa/oznam

Zo sekretariátu  :   zasadnutie VV  bude dňa   8.05.2018 

ŠTK,KM  - Kooš A

1/05/18   Schvaľujeme výsledky 15. ,kola dospelých podľa výsledkov zverejnených na futbalnet.sk

b/ ŠTK schvaľuje výsledok M F S 14. ,kolo  dospelí   Muráň  -  Rimavská Seč     2: 1 

2//05/18  Schvaľujeme výsledky 17.,kolo  U -19  a 25 kolo  U-15 podľa výsledkov zverejnených na futbalnet.sk    , okrem M F S Rimavská Seč – Rimavské Janovce  v šetrení

3/05/18  6. Kolo,  ligy prípraviek  8.05.2018 v utorok na štadióne MŠK R. Sobota. Vedúci mužstiev pred turnajom odovzdajú súpisky rozhodcovi.

4/05/18  ŠTK-KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.05.2018 na 16,oo z M F S Rimavská Seč – Rimavské Janovce U-15  R  Kaličiak Štefan do miestnosti ObFZ   na štadión MŠK R. Sobota.

5/05/18  Na zasadnutie ŠTK,KM  dňa 9.05.2018 na 16,oo predvolávame z M F S Rimavská Seč – Rimavské Janovce  U-15  z R. Janoviec  Uhrín Marek a hráča Gál Aladár č.r.  1374980  do miestnosti  ObFZ  R. S štadión MŠK R. Sobota. 

6/05/18   Schvaľujeme zmenu termínu hracieho dňa  17.,kolo dospelí  Ožďany – Rimavská Seč  na 13.05.2018   o 16,30 hod., po vzájomnej dohode.  

DK -  Machyniak Mário

1/05/18  Gál Aladár  1374980  Rimavské Janovce  6 MFS   NP  podľa č. 48/1c  FK uhradí 5 €   MZF.

2/05/18  Hrachiar Branislav  1096210  FK Revúčka   zastavená činnosť  od 3.05.2018  do  vyriešenia prípadu.  /Na základe správy DS/.

3/05/18  Mikuš Miroslav  109827  FK Revúčka   FK Revúčka zastavená činnosť od 3.05.2018 do vyriešenia prípadu  /Na základe správy DS/.

4/05/18  DK žiada FK Revúčka o doplnenie údajov o dátum narodenia diváka FK Revúčka Kilík Vladimír pod disc., následkami do 7.05.2018  podaním cez  I S S F na DK.

5/05/18   DK žiada FK Revúčka o zaslanie záznamu z M F S Revúčka – Klenovec dospelí  do 7.05.2018 pod disc., následkami. 

6/05/18  DK na svoje zasadnutie  dňa   9.05.2018 o 17,oo hod.,  pozýva R    Kluka Norbert,  AR Nosáľ Marián,  Hodoň Martin  a DS  Kováč  Ján,  na 17,30 hod.,  HU Barna Milan   18.01.1968,  hráčov : Hrachiar Branislav  1096210  FK Revúčka, Mikuš Miroslav 1096827  FK Revúčka,  .Vedúceho mužstva  FK Revúčka  :  Gergely Pavol  29.03. 1964, pod disc., následkami.  

TMK – Danyi  L 

ObFZ  LC,RS,VK v spolupráci  so SsFZ aj tento rok  bude organizovať školenie trénerov  GRASSROOTS  UEFA  „C“   Licencia.  Prosíme záujemcov aby  svoje prihlášky podali čím skôr na ObFZ R. Sobota a však  do  termínu  25.05.2018  ktorý je posledný.  Informácie podajú  L. Danyi predseda TMK   a J. Forgon   - sekretár ObFZ.  Pokiaľ bude dostatočný počet uchádzačov z ObFZ R. Sobota školenie sa môže uskutočniť aj v našom ObFZ.  

KR – Parobek V

1/. KR prijala podnet R Kluka Norbert  Revúčka – Klenovec.

2/. Zrušené ospravedlnenia  :  Sendrei A na 6.05.2018.    Ďurík Ján od  13.05.2018 k dispozícii  KR.

3/. KR žiada predložiť do 7.05.2018 záznam z M F S Revúčak – Klenovec   /nesúhlas R z hodnotením DPR/ 

4/. KR upozorňuje  R  a DZ ktorí nemajú členský preukaz SFZ  a nemajú zaplatený  členský príspevok na súťažný ročník 2017-2018 aby  urýchlene  cez systém I S S F  tieto veci dali do poriadku vo vlastnom záujme.  Zoznam zverejnený v ÚS č. 36  .  Nezaplatené členské :  Sendrei  M, Beracko, Ivanik, Kluka, Kaličiak + preukaz . DZ   Kováč, Tóth G  - preukaz.  

Zmena DL  č. 16    

Rimavská Seč  - Revúčka    AR 2   Sendrei A za  MD ,   Jelšava „B“  -  Klenovec  U 15  Belán I  za Končeka      Rimavské Janovce – V. Blh   U 15      Kaličiak za Kooš T.   

 

Proti rozhodnutiam odborných komisií je možné podať /podnet/ odvolanie podľa SP,PF  a Rozpisu ObFZ Rimavská  Sobota.  

 

Mgr. Petrok Marian   v.r  - predseda ObFZ                                        Forgon Ján  - sekretár  ObFZ    

 

 

Top