správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Kontumujeme  MFZ FK Muráň – FK Lubeník dospelí  13.kolo hrané dňa 25.10.2015 0:3 kont., v prospech FK obec Lubeník podľa SP čl 100 písm., e.  Neprístosnosť divákov v MFZ a nedostatočná US  v MFZ postupujeme na DK. 

MFZ  II. triedy     Bátka – Rimavská Seč  na základe vzájomnej dohody  sa odohrá dňa  8.11.2015 o 13,30 v Bátke.  MFZ bol prerušený . 

KM – M. Machyniak 

MFZ   žiaci   :  V. Blh – Muráň a Muráň – Gemer postupujeme na DK. 

DK – P. Ďurík 

1/11/15  Barašo Ervin1177050  FK U. Panica 5 MFZ NP od 28.10.2015 podľa 48/1a za HNS  FK zaplatí 10-€.

2/11/15  Hreňo Michal 1251505  FK Lubeník  10 MFZ NP od 28.10.2015 podľa 46/1a HNS  napadnutie súpera v prerušenej hre. FK zaplatí 10-€.

3/11/15  FK Muráň dospelí 50-€ pokuta za inzultáciu hráča divákmi v MFZ Muráň – Lubeník podľa Rozpisu ObFZ RS 16/7a + 30 € za nedostatočnú US. 

4/11/15  FK Muráň dospelí zastavená činnosť na 1 MFZ za inzultáciu v MFZ Muráň – Lubeník divákmi hráča hostí. FK odohrá MFZ  ŠTK po skončení súťažného ročníka odpočíta -3 body z výkonnostnej tabuľky . Podľa DP 50/1f   FK zaplatí 10-€. 

5/11/15  FK Muráň  uzatvorenie ihriska na 1 MFZ . FK odohrá MFZ 15 km od obce Muráň  podľa 50/1f.  Miesto  zápasu nahlási vedúci FK Muráň sekretárovi do 10.03.2016.  

6/11/15  DK nariaďuje FK Muráň zvýšiť počet usporiadateľov na každom MFZ na 10 na každom zápase v jarnej časti súťažného ročníka 2015-16. Zoznam  HU odovzdá do kabíny R 20 minút pred každým MFZ. 

7/11/15  Kochiar Martin divák FK Muráň zákaz vstupu na všetky MFZ hrané FK Muráň do 30.06.2016. Zodpovedný FK Muráň pod disciplinárnymi následkami. / HU a zástupca FK/

8/11/15  Huťan Miroslav divák FK Muráň zákaz vstupu na všetky MFZ hrané FK Muráň do 30.06.2016  zodpovedný FK Muráň /   HU a zástupca FK/  pod disc., následkami. 

KR   - V. Parobek   

KR na základe prešetrenia a vzhliadnutia DVD z MFZ  Klenovec – Lubeník opravuje hodnotenie DPR pre R a AR1    KR mení podmienečné zastavenie pre DPR   Elek L. 

KR žiadá DVD záznam z MFZ  12.kolo  Jelšava – Ožďany. Dôvod nesúhlas R s hodnotením DPR. FK Jelšava predloží záznam do 11.11.2015 na ObFZ 

KR žiada predložiť DVD záznam z MFZ  13.kolo   Ožďany – Sirk   .  Dôvod – nesúhlas R s hodnotením DPR. FK záznam predloží na ObFZ do 11.11.2015. 

Oneskorené ospravedlnenie R   Lakatoš Silvester   pokuta  5-€.   Bude odpočítané zo sumy za mesiac október. 

Bátka – Rimavská Seč     8.11.2015    o 13,30    ostáva pôvodné delegovanie  R a DZ.  

 

JUDr   Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ            Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ

Top