správa/oznam

ŠTK,KM – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  dospelých  3.,kolo okrem   Radnovce – Klenovec v šetrení, Kráľ – Uz.Panica   v šetrení.    Schvaľujeme výsledky U 19   zo dňa 2.9.,   okrem  M F S Kráľ – Sirk  nehralo sa,  a Hajnáčka – U. Panica    v šetrení.  Schvaľujeme výsledky U – 15    zo dňa  1.9.   okrem   Lubeník – Ožďany  v šetrení, Rim.Seč – Lenartovce v šetrení.   

2/.Na deň 13.09. o 12,oo  predvolávame z M F S Kráľ – U.Panica    R  Boris Beracko   AR  1 a 2  Jaroslav Maďar, Norbert Kluka  na zasadnutie sa dostavia  z FK Kráľ  Ján Suba kapitán  mužstva a zástupcovia FK Zoltán Papp a František Báreš,z FK U. Panica  kapitán mužstva Richard Tamáš a tréner Lajgút Štefan  pod disc., následkami. 

3/. Na deň 13.09  o 12,45   predvolávame z M F S Radnovce – Klenovec  vedúceho  Ladislav Pósa a zástupcu FK  Július Kárász kapitána  Alexander György  HU Kálmán Radič. Na zasadnutie predvolávame z FK Klenovec   kapitána  Vladimír Parobek a hráča Medveď Marek   pod disc., následkami.  

4/. Na 13.09. 2017 o 13,15  predvolávame z FK Lubeník L. Kisela  z FK Ožďany  Zoltán Juhász pod disc., následkami 

5/. Na 13.09.2017 o 13,30  predvolávame z MFS  Hajnáčka – U.Panica  R   Peter Repka  vedúceho  FC 98 Hajnáčka   Július Vincze  a trénera Ivan Poprocky  z U. Panici   Oleg Sendrei  a Štefan Lajgút  pod disc., následkami. 

6/ Na deň 13.09. o 13,45  predvolávame z FK Kráľ Zoltána Pappa a F. Béreša   podnet  77204  

7/. Na deň  13.09. o 14,oo predvolávame R z MFS   R.Seč – Lenartovce    Ján Ivanik  .

8/. ŠTK berie na vedomie podnet č  .77570 Klenovec  ohľadom  HP Radnovce- rozhodnutie prijaté ŠTK ostáva v platnosti  ihrisko a HP schválená pre súťaže ObFZ.

9/. Kontumujeme MFS 2.kolo  U-15   Hajnáčka – V. Blh    3:0 kont  ., podľa SP čl. 82,postupujeme na DK.

10/.  List  R    A. Pataki  ŠTK-KM    berieme na vedomie . 

DK – P. Ďurík  

1/9/17  Poprocký Ivan  tréner žiakov  FC 98 Hajnáčka  1 mesiac podmienečne zastavená činnosť od 30.08.2017 podľa  DP 53/3b   / neoprávnený štart hráča/   MFS   R.Seč- Hajnáčka   FK zaplatí poplatok 5-€.

2/9/17  Oštrom Ján  vedúci mužstva žiakov  FC 98 žiaci  1 mesiac podmienečne od 30.08.2017 podľa DP 53/3b  /neoprávnený štarthráča v MFS   R.Seč – Hajnáčka/ FK zaplatí 5-€. 

3/9/17  Podnet  77696 FK Hajnáčka – DK eviduje. 

4/9/17  Kárász Július tréner žiakov  FC Radnovce  1 mesia podmienečne  od 30.08.2017  podľa DP 53/3b /neoprávnený štart hráča    Radnovce – Lubeník/.   FK zaplatí 5-€.

5/9/17  Pósa Ladislav  vedúci mužstva žiakov  FC Radnovce 1 mesiac podmienečne od 30.08.2017 podľa  DP 53/3b    /neoprávnený štart hráča/   FK zaplatí 5-€. 

6/9/17  Podnet   FK Klenovec  ID   77574   DK eviduje .    /Radnovce – Klenovec/.  

KR  - V. Parobek  

Zmena DL č. 4       V. Blh – Kráľ    R  Ďurík za Laciaka     ,    R. Seč  - Radnovce    Laciak za Ďuríka 

1/. KR žiada predložiť záznam z MFS  Radnovce – Klenovec  do 12.09.2017.

2/.  Zasadnutie KR a DZ sa uskutoční dňa  8.09.2017  o 15,oo na štadióne MŠK  R. Sobota kancelária ObFZ.   Pozvaní   :  Pocklan , Bystrianský ,Šteiner    

 

 

Dezider B a l a j t h y    vr – podpredseda   ObFZ                            Ján   F o r g o n - sekretár

 

Top