správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Pohár ObFZ 2016  prihlášky posielajte do 10.1.2016.  Propozície a prihláška je na stránke OZTK – ObFZ 

Aktív ŠTK  sa uskutoční v mesiaci marec 2016.  

TMK – L. Danyi 

Nominácia hráčov na halový turnaj 16.01.2016   Banská Bystrica  :  Brankári  - Csízi Z, Erdödi Zs, Kiss N, Salai D, Astaloš P, Demjén D, Láska J, Pál G, Gebe L, Kluka N, Konček A, Elek P,  Bystriansky T, Thuza G, Iványi M, Virsinsky T   Zraz hráčov  na štadione MŠK  R. Sobota dňa 16.01.2016  o 6,45 hod. 

Tréning  sa uskutoční  dňa 12.01.2016  o 19,45  na ZŠ M. Tompu   R. Sobota  / sídlisko Západ/. Účasť hráčov povinná  . Presné pokyny po tréningu vydajú tréneri  F. Kis a Št. Vámoš.   Realizačný tím  : Kis F, Vámoš ŠT,  Danyi L, Erdödi J.   

KR – V. Parobek 

Seminár DZ a R  ObFZ sa uskutoční v mesiaci marec 2016 

ZK – T, Forgon 

V mesiaci február 2016 sa uskutoční  doškolovací seminár pre zdravotníkov v súťažiach ObFZ.  Pruhlášky  žiadame zaslať na ObFZ  do  26.01. 2016 .  / Meno, dátum narodenia , bydlisko , za ktorý FK, a č. t/. Staré preukazy stratili platnosť 31.12.2015. 

Zo sekretariátu  -   VV OZTK predlžil termín podania návrhov na Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za rok 2015  do  10.01.2016 TJ a FK  svoje návrhy  môžu zaslať na OZTK  R. Sobota aj elektronickou formou. Tlačivá nájdete na stránkach OZTK   Rimavská Sobota   

 

JUDr  Ján  Č i l í k    -   predseda  ObFZ                        Ján    F o r g o n – sekretár   

Top