správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Na deň 30.09.2015 o 15,30 predvolávame z MFZ  dospelých Rimavské Janovce – Uzovská Panica  kapitána  D     Roman Uhrín č.r. : 1137299  HU  Oláh Karol nar., 4.7.1973 z Uz. Panici : Richarta Tamása č.r.  1224971 a vedúceho mužstva  Lajgút Štefan  nar., 5.1.1971 ako aj HR   Norbert Pelle. 

FK Uzovská Panica a FK Rimavské Janovce predložia na zasdnutie ŠTK 30.9.2015 písomné vyjadrenia  ohľadom správanie sa divákov a funkcionárov  v MFZ  Rimavské Janovce – Uzovská Panica pod disciplinárnymi následkami. / správanie sa pred, počas a po MFZ /. 

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky dor. sk.  A a B okrem  MFZ  Radnovce – Bátka v šetrení

Schvaľujeme výsledky žiakov sk A a B  3.kolo 

Nariaďujeme odohrať MFZ žiaci  Radnovce – Hajnáčka v sk, A na deň 16.09.2015 o 13,oo  ako predzápas pred pred dorastom. 

MFZ  dorast  R. Seč – Bátka nariaďujeme odohrať 3.10.2015 o 15,oo na ihrisku  ŠK Bátka. ŠK Rimavská Seč zaplatí poplatok 10-€. 

Zodpovední funkcionári pre MINILIGU   ObFZ  2015-2016   sk., „A“ :. Jelšava   p. Hyžnaj č.t.: 0907254580 a p. Poperník 0905 242757,   FK Jesenské  -  Cs. Singlár  0911 202123,  FK Tornaľa  p. Bencsö  0915 813885,  Hnúšťa   p. Petrok   0905 837809 

Skupina  „B“   - zodpovedný     L. Kisel.  Žiadáme predložiť termín turnajov do 30.09.2015  ! 

2. kolo  Minikiga  sk. „A“  2015-16  sa odohrá na ihrisku  FK Hnúšťa  26.09.2015  o 9,oo za organizáciu zodpovedá M. Petrok. Zápisy  žiadame predložiť do 29.09.2015  na ObFZ . 

Na deň  30.09.2015 o 15,00 predvolávame  HR z MFZ dorast  Radnovce – Bátka.  Z ŠK Bátka Póša Tibor vedúci mužstva  hráča B Bari č. r 1365166 a jeho zákonného zástupcu, ktorý so sebou prinesie  RP hráča a potvrdenie / ostaršenie/ o štarte hráča vo vyššej vekovej kategorii. Na zasadnutie sa dostaví vedúci   D   Radics Jozef nar., 4.1.1944.  Za účasť zodpovedajú FK   pod disc., následkami. 

MFZ  dorast  Lubeník – Sirk nariaďujeme odohrať 26.9.2015   o 13,oo  ako predzápas .   

DK  - P. Ďurík 

25/9/15  Valaštek Matúš 1218629  3 MFZ NP od 23.9.2015 podľa  47/1b. FK zaplatí 10-€.

26/9/15  Hudeček Tomáš 1245371 FK Sirk žiadosti  DK  nevyhovuje.  Nespňa náležitosti. 

27/9/15   Gál Tomáš ŠK Bátka  1189006  ŠK Bátka  5 MFZ  NP od 16.09.2015 za HNS po ukončení MFZ .ŠK zaplatí 10-€.

28/9/15  FK Uzovská Panica pokuta 50+10 €   za NS divákov a hráčov pri odchode z HP po ukončení  MFZ  Rimavské Janovce – Uz. Panica  II. trieda dospelí.

29/09/15  Gergely Attila 1131339  FK Gemer  60 mesiacov / 5 rokov/   NP  od 16.09.2015 a zákaz vstupu na všetky MFZ  riadené ObFZ Rimavská Sobota podľa  50/1b DP.   Opätovné napadnutie  DO. FK zaplatí 10-€. 

30/9/15  Repka Peter   R  ObFZ predloží doklad o nákupe R dresu  na DK.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia   ÚS ObFZ   

 

Dezider   B a l a j t h y   v.r   - podpredseda  ObFZ                             Ján   F o r g o n  - sekretár ObFZ

 

Top