správa/oznam

ŠTK,KM   - A. Kooš

1/.Turnaj prípraviek  3 kolo  Tornaľa 17.03.2017 /sobota/  ZŠ Ferenca  Kazynczyho ulica Mierová 45 telocvičňa. Zraz družstiev o 9,oo . Prosíme trénerov aby si už doma pripravili súpisky,ktoré odovzdajú R. 

2/. ŠTK upozorňuje FK na začiatok jarnej časti  2017-18   .  Dospelí    12.kolo       8.04.2018  ,U-19  5.05.2018,   U-15  7.04.2018 

3/.  Schvaľujeme zmenu hracieho dňa 12. Kolo  dospelí  Jelšava – Radnovce  8.04.2018 o 15,30 / dôvod MFS dorast 4.liga/

4/. ŠTK-KM  dôrazne upozorňuje mužstvá hrajúce v súťažiach ObFZ R. Sobota na dodržanie predpísaných noriem SFF a rozpisu ObFZ.      -   šatne pre hostí a rozhodcov, sociálne zariadenia,/sprchy ,WC čisté /  striedačky pre mužstvá  /počet 13/,   HP  musí byť ohradená od divákov. 

5/ Rozdelenie funkcií  ŠTK,KM  :   Kooš Adrian   - predseda, správca  č.t. : 0917650113  ,e-mail : koos.adrian@zoznam.sk.    Rybár Csaba  - úsek mládeže ,podpredseda    0918 493 904  : rybar.csaba@azet.sk     Pataki Alexander  člen     0908 813 131     , alexander271@azet.sk, Brndiar Ján –člen  0905 295 241     jano.brndiar@gmail.com   

KR – V. Parobek 

1/. Zimný seminár  R a DS sa uskutoční v Klenovci  17.03.2018 / Reštaurácia – Pizzéria Demko/  Žiadame všetkých R a DS aby svoje pracovné a rodinné povinnosti naplánovali tak aby sa mohli ZS  zúčastniť. Poplatok za ZS bol stanovený 5-€  ktorý  R a DS mal uhradiť do 10.03.2018 na účet ObFZ. Účasť na ZS je podmienkou na delegovanie na MFS v jarnej časti ročníka 2017-2018. Rovnako na ZS sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí budú vítaní.  Pre tých, ktorí sa nezúčastnia ZS, bude stanovený náhradný termín  ZS, kde je stanovený poplatok  5+10 €. 

2/.  Turnaj prípraviek   17.03.2018   Tornaľa   ZŠ F. Kazinczyho         R  -   Konček   M  

 

Mgr. Petrok  Marian – predseda ObFZ                                       Ján  Forgon – sekretár 

 

 

 

 

 

Top